Keresés

2017. október 20., péntek

Könyvtárlátogatások az őszi félévben

2017. szeptember 29.-én BA I. éves diákjaink látogattak az Egyetemi Könyvtárba (EK). A kihelyezett tanóra keretében megtekintették az EK műemléképületének néhány reprezentatív helyiségét (Aula, Díszlépcsőház, Nagyolvasó, Műemlékraktár), s közben megismerkedtek a gyűjtemény történetével. Az intézmény Tanácstermében megtekintették a "Luther-nyomtatványok" című, Dr. Knapp Éva által rendezett, a lutheri reformáció 16–17. századi, az EK-ban őrzött emlékeit bemutató kiállítást.
Ezúton is köszönjük Sutócki Kinga és Széles Ágnes segítségét, valamint Acsai Jánosnak a fényképek készítését.
Fényképek a látogatásról

2017. október 4.-én tettünk látogatást a KSH Könyvtárban. A csopotot Fülöp Ágnes főigazgató fogadta, hallgatóinkat a könyvtárról tájékoztatta: Bándi Melissa (angol nyelvű vezetés) tájékoztató könyvtáros, Olvasószolgálati Főosztály;
Balázs Katalin könyvkötő, Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály, Kötészeti és Sokszorosítási Csoport;
Béres Miklós könyvkötő, Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály, Kötészeti és Sokszorosítási Csoport;
Derzsy Márk kézirattáros könyvtáros, Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály;
Kálmán Rita tájékoztató könyvtáros, főosztályvezető, Olvasószolgálati Főosztály;
Rovács Barna kölcsönző könyvtáros, Olvasószolgálati Főosztály.
Fényképek a látogatásról

2017. október 6-án BA és könyvtáros tanár első évesekkel látogattunk el Nemzeti Könyvtárunkba.
Elbe István, az Országos Széchényi Könyvtár információszolgáltatási igazgatója a nemzeti könyvtárról általában, Fazokas Eszter és Borvölgyi György a Könyvtártudományi Szakkönyvtárról tartott ismertetőt hallgatóinknak.
Fényképek a látogatásról

2017. október 11.-én első ízben jártunk hallgatói csoporttal a Ráday Könyvtárban. Beszámálónkat külön bejegyzésben publikáltuk.
- Fényképek a látogatásról

2017. október 19., csütörtök

Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetre emlékeztünk

2017. október 11-én rendhagyó Nyitott Napok-délutánra került sor a KITI-ben. Ekkor emlékeztünk meg Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetről, aki – amellett, hogy évtizedeken át volt az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa – az 1990-es években többször is tartott régikönyves kurzusokat az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén.
Az esemény időpontját egyrészt az alakította, hogy Soltész Zoltánné halálának szeptember 30-án volt a huszadik évfordulója, másrészt egy szintén vele kapcsolatos, de örömteli esemény is a 14. Nyitott Napok apropója volt. Soltész Zoltánné unokahúga, a szintén könyvtáros Berlász Piroska ugyanis megkereste a KITI-t, és felajánlotta, hogy az intézeti könyvtárnak ajándékozza nagynénje hagyatékának általa őrzött részét. Az intézeti vezetéssel történt egyeztetés után az adomány megérkezett a KITI-be. A Soltész Zoltánné számos művének szerzői példányából, előadásszövegekből, jegyzetekből, óravázlatokból, személyes iratokból és fényképekből álló anyag feldolgozása és jegyzékbe foglalása nyáron fejeződött be, így most kerülhetett sor az ünnepélyes átadásra.

Kiszl Péter intézetigazgató üdvözölte a 6-os termet zsúfolásig megtöltő közönséget, majd nyilvánosan is megköszönte Berlász Piroskának a nagylelkű ajándékot.
Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető bevezetőjében Soltész Zoltánné pályájának legjelentősebb momentumait, így az Ómagyar Mária-siralom hazatérését emelte ki.
"Aurum probatur flamma ..." Emlékek Soltész Zoltánnéról címmel W. Salgó Ágnes, az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának nyugdíjas osztályvezetője egyrészt áttekintette hivatali elődjének pályáját, másrészt személyes hangú emlékezésében idézete föl a közös munkahelyen töltött évtizedeket.
Farkas Gábor Farkas, az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának jelenlegi vezetője Táblanyomatok, ősnyomtatványok, antikvák és Soltész Zoltánné címmel tartott előadást. Ebben olyan kutatásairól számolt be, amelyeket Soltész Zoltánné egy-egy tudományos eredményére alapozva folytat.
A 6-os terem bejárata előtt két tárlónyi válogatást tekinthettek meg az érdeklődők a KITI-be került anyagból. Ezek egyrészt személyes iratain és fényképein, másrészt könyvtári és tudományos pályájának dokumentumain keresztül idézték föl az ünnepelt személyét.

A Berlász Piroska által az ELTE BTK KITI könyvtárának adományozott anyagot – a hivatalos állományba-vételt és a katalogizálást követően – a könyvtár olvasói helyben szabadon használhatják, ill. kutathatják.

- Fényképek az eseményről galériánkban
A fényképeket Barátné Hajdu Ágnes, Fodor János és Németh Katalin készítette.

2017. október 18., szerda

Ragnar A. Audunson előadása

Ragnar A. Audunson 2015 óta sorozatban harmadik alkalommal tartott tantermi előadást intézetünkben az érdeklődő hallgatóknak és kedves vendégeinknek 2017. október 5-én.
A tavaly megkezdett, hat országot (Dánia, Magyarország, Németország, Norvégia, Svájc, Svédország) átfogó nemzetközi kutatás eredményeinek analízisét bemutató, Public libraries as public sphere institutions: Results from a survey in Hungary and Norway című prezentáció számos érdekes következtésre alapot adó tényeket sorakoztatott fel a norvég és magyar olvasási és könyvtárhasználati szokásokról.
Az előadás tartalmi részleteiről rövidesen olvashatnak a TMT oldalain.

- Audunson professzor budapesti prezentációja
- Képek az intézetünkben tartott előadásról

2017. október 17., kedd

A Ráday Könyvtár vendégei voltunk

2017. október 11-én BA II. éves, könyvtörténet-specializációs diákjaink látogattak a Ráday Könyvtárba, és ismerkedtek meg annak történetével, ill. gyűjteményével. Bíró Gyöngyi régikönyves könyvtáros értő és élvezetes kalauzolása során megtudtuk, hogy hogyan lett a Ráday család bibliotékája a 19. században a Dunamelléki Református Egyházkerület budapesti Teológiai Akadémiájának könyvtárává. Miután a Bibliamúzeum kiállítóterében megcsodáltunk egy rekonstruált könyvkereket és egy 16. századi minták alapján megépített sajtót, bepillantást nyerhettünk a Ráday Könyvtárban folyó munkálatokba is.
Nem csak a reprezentatív, részben eredeti bútorokkal berendezett, id. Lucas Cranach és Mányoki Ádám képeivel ékes Műemlékkönyvtárat tekinthettük meg, hanem a Kézirattárat, az ún. RMK-szobát és azt a helyiséget is, ahol az 1711 utáni hungarica anyagot őrzik. Szerencsénkre az Archivart Könyvrestaurátor Műhely tagjai látogatásunk idején éppen a Ráday Könyvtárban dolgoztak, így az ő munkájukat is láthattuk.
Ízelítőt kaptunk a gyűjtemény gazdag ős- és réginyomtatvány anyagából. Nagy élmény volt számunkra, hogy – természetesen az állományvédelmi előírások betartásával – belelapozhattunk a Thuróczy-krónika mindkét 1488-as kiadásába, Szenci Molnár Albert Zsoltár-fordításának 1703-as lőcsei kiadásába és egy 190 éves kolozsvári kalendáriumba is.
Végül vendéglátóink a Ráday Gyűjtemény kiadványaival ajándékozták meg az odalátogató diákokat és a KITI könyvtárát is.

- A fényképeket Sugár Márta készítette
A Ráday Könyvtár honlapja

2017. október 16., hétfő

Barátné Hajdu Ágnes előadása Kecskeméten

A kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2017. október 2-án ̶ alapításának 120. évfordulóján ̶ emlékülést szervezett. A köszöntők után a rendezvényen elhangzott Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető A tradíció, innováció nemzetközi kitekintéssel című előadása. A program további előadói:

Tőzsér Istvánné: A könyvtárak közösségépítő szerepe
Ramháb Mária: 120 éves a Katona József Könyvtár
Kállainé Veréb Mária: A könyvtárak együttműködési lehetőségei
Farkas Ildikó: Egy kistelepülés lehetőségei a könyvtárellátási szolgáltatási rendszerben

Az ülés az együttműködő partnerek köszöntőivel zárult:

Dr. Csatári Bálint, geográfus, az MTA Alföldi Tudományos Intézete ny. igazgatója
Dr. Füzi László, a Kortárs Művészeti Műhelyek ügyvezető igazgatója
Bak Lajos, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója
Sohonyai Edit, ifjúsági író

- Képek az emlékülésről

2017. október 15., vasárnap

Intézetünk az ELTEFeszten

Izgalmas előadásokkal, látványos kísérletekkel, interaktív workshopokkal várta a középiskolásokat 2017. október 13-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A Trefort-kerti Campusra szervezett összegyetemi nyílt napon intézetünket Fodor János adjunktus képviselte:
Szabadulójáték a véleménybuborékból, avagy miért kell tudomány a tudás tárolásához? 
Absztrakt: Játékos, élményközpontú beavatás a tudás kincseibe, szórakoztató múzeumok és közösségi térként hasznosuló könyvtárak. Miért van szükség napjainkban a tudás tárolásának forradalmára, és mit tanulhat egy levéltár az internetes mémek sikeréből? Sokan már a web megjelenése óta féltik az írás és olvasás sok évszázados kultúráját, sőt a közösségi oldalak elterjedése óta magát az információt, a hiteles tudást is temetik. Ahogy az olvasás is megújulhat az e-könyvek korszakában, úgy a hitelesség is helyreállítható. A véleménybuborékokba záródott, álhírek és tévhitek befolyása alá került tömegek képe riasztó, de az áltudományok ellen csak a tudománynak van esélye. A tudomány jelenlétének érzékeltetése, a tudás korszerű tárolása és elérhetővé tétele tudományos megközelítést és elkötelezett szakembereket igényel.

- Az előadás háttérvetítése
- További képek galériánkban
- Az ELTEFeszt honlapja

2017. október 14., szombat

Csak (jog)tiszta forrásból – Oktatóink előadásai Tatabányán

Az Országos Könyvtári Napok keretében 2017. október 2-án a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtárban megrendezésre kerülő Csak (jog)tiszta forrásból. Források és forráskezelés a digitalizáció korában című könyvtárszakmai konferencián két oktatónkat is felkérték előadónak szerzői jogi témában.
Először Senkei-Kis Zoltán adjunktus Digitális szerzői jogok a könyvtárban címmel, a későbbiekben pedig Tószegi Zsuzsanna címzetes egyetemi docens A digitális könyvtárak és internetes szolgáltatások menedzselése címmel tartott előadást.
A nagy érdeklődéssel övezett szakmai konferencia számos a szerzői jogot érintő témát felvonultatott.

- Tovább információk: http://www.jamk.hu
- Fényképek forrása: József Attila Megyei és Városi Könyvtár

2017. október 13., péntek

Ismét a könyvtárakról az M1 Médiaklikkben

2017. október 8-án az M1 közszolgálati televízió Médiaklikk című műsorában Szépvölgyi Katalin, az Óbudai Platán Könyvtár igazgatóhelyettese mutatta be az általuk működtetett könyvmegállókat. Az összeállításban szakértőként megszólalt Kiszl Péter intézetigazgató is.

- A műsor megtekinthető az MTVA oldalán (a bejátszás 15:00-től indul)
- Képek a műsorból

2017. október 12., csütörtök

VKKV tanulmánykötet

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016 címmel megjelent az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének legújabb kiadványa.
Szerkesztette: Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli
Lektorálta: Bényei Miklós, Dippold Péter, Tószegi Zsuzsanna
Olvasószerkesztő és tördelő: Szabó Panna
Angol nyelvi lektor: Adolf Adrienn
További munkatársak: Farkas Csenge, Németh Katalin
Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2017. 311 p. ISBN 978-963-284-842-6

Tartalom

Kiszl Péter: Előszó
Szalay Péter: Bevezető

Tudósok a valós és virtuális könyvtárakról
Frank Tibor: A könyvtáraktól az internetig?
Déri Balázs: Mentem-é a könyvtárak által elébb?

Hazai és határon túli könyvtári alternatívák
Fodor Péter: Változó könyvtár. Probléma – elemzés – mérlegelés – cselekvés
Székelyné Török Tünde: Változások, irányok a magyarországi felsőoktatási könyvtárakban
Silvia Stasselová: The Modern Architecture of University Library Buildings – An Effective Marketing Tool
Hajnal Jenő: A Délvidéki Magyar Tudástár létrehozása
Kiszl Péter: Könyvtár- és információtudomány az új felsőoktatási szakstruktúrában
Gurka-Balla Ilona: Az erdélyi magyar nyelvű könyvtárosképzés története
Barátné Hajdu Ágnes: Könyvtáros életpálya, tudatos karrierépítés

Oktatóink kutatásaiból
Dippold Péter: A fejezet tanulmányai elé
Bibor Máté János: Kettő az egyben: a Száz vers első kiadásai
Bella Katalin: „Kérem, ne legyen túl érzékeny.” Irodalompolitika és könyvkiadás Révai József minisztersége idején
Németh Katalin: A tárgyszavak fogalmi és megjelenítési problémái az egyházi gyűjtemények katalógusaiban: esettanulmány a domonkos könyvtár állományának tartalmi feltárása kapcsán
Boda Gáborné Köntös Nelli: Könyvtári minőségirányítás – a minőségszemlélet alkalmazása a dokumentumleírásban
Fodor János: Virtualizálódó örökségünk valóságos igények tükrében
Tószegi Zsuzsanna: A felhőtechnológia: szolgáltatási szintek, adatvédelem, szerzői jogi kérdések
Kerekes Pál: Könyvtári e-book: kölcsönzés és/vagy terjesztés?
Senkei-Kis Zoltán: A hallgatók percepciója a könyvtáros hivatásról
Sebestyén György: Új eredmények a 2010-es évek könyvtár- és információtudományában
Fodor János: A tudományos digitalizálás példatára az egyetemi könyvtártudományi képzés tükrében
Mátyás Melinda: Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik

Doktoranduszaink kutatásaiból
Bényei Miklós: A fejezet tanulmányai elé
Bilicsi Erika: A tudományos kommunikáció története a Journal des sçavans-tól az open access-ig
Kovácsné Koreny Ágnes: Hozzáférés és újrahasznosítás: a TEL és a Europeana a tudományos kutatás szolgálatában
Amberg Eszter: Kölcsönzés-e az e-kölcsönzés? Az elektronikus kölcsönzés jogi természetéről
Takács Dániel: Felhasználóazonosítás a könyvtári digitális szolgáltatásokhoz
Sörény Edina: A könyvtári stratégiai programok osztályozásának lehetőségei
Nemes László: Egyetemek, magánszektor és a könyvtárak
Juhász Éva: Könyvtáros coach szerepben – coaching a könyvtárban
Vass Johanna: Resource Description and Access (RDA): Eszköz a könyvtárak jövőbeli információközvetítő feladatainak ellátásához
Dávid Adrienne: A képek mint „jelentésteli felületek”: képi dokumentumok osztályozáselméleti kérdései

A kötet letölthető az ELTE Digitális Intézményi Tudástárból (EDIT)
A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül. Nyomtatott példányok korlátozott számban - kiadványcsere keretében - igényelhetők az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének Könyvtárától. Kapcsolattartó: Patkósné Tóth Zsuzsanna
(telefon: 411-6500/2245, e-mail: toth.zsuzsanna@btk.elte.hu).

2017. október 8., vasárnap

Emlékezés Fodor Andrásra

A húsz évvel ezelőtt elhunyt Fodor Andrásra emlékeztek 2017. október 6.-án Budapesten. A költő - könyvtáros életművének Intézetünkben folyó digitalizálási projektjéről, a hallgatókkal eddig elért eredményekről és távlati tervekről Fodor János adjunktus tartott előadást. A könyvtárosként Fodor András pályaképét idézte föl Kulcsár Valéria nyugdíjas osztályvezető, a Könyvtárellátó volt könyvtárosa. A költőre Dr. Sallai Éva irodalmár - szerkesztő emlékezett, naplójáról Horváth Helga, a Fonyodi Kulturális Intézmények munkatársa tartott előadást. Fodor András verseit és prózarészleteit Csík Ágnes irodalmár interpretálta. Köszöntőt mondott az est díszvendége, Fodor Andrásné és Németh Julianna, a szervező Somogyiak Baráti Körének elnökségi tagja.

- Fodor János előadásának háttérvetítése
- Fényképek: Somogyiak Baráti Köre

2017. október 6., péntek

Élménybeszámoló: IFLA WLIC Wroclaw 2017

A 83. IFLA Konferencia gazdag programjáról, a jelentős hazai részvételről és hallgatóink élőben vezetett helyszíni blogjáról röviden már beszámoltunk blogunkon.

Október 11-én 16 órakor a 6-os tanteremben első kézből, személyesen is meghallgatható Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető, Pataki Fruzsina és Tót Barbara informatikus könyvtáros MA szakos hallgató élménybeszámolója a konferenciáról és az ott végzett önkéntes munkáról.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


- Korábbi híradásunk / a hallgatók helyszíni blogja
- Fényképek galériánkban

2017. október 5., csütörtök

Nyitott Napok 14.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizennegyedik délutánjára:

Megemlékezés Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetről, 
halálának huszadik évfordulója alkalmából 
A Berlász Piroska által Soltész Zoltánné hagyatékából 
az ELTE BTK KITI könyvtárának adományozott dokumentumok bemutatása 

Kiszl Péter intézetigazgató köszöntője 

Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető bevezetője 

"Aurum probatur flamma ..." Emlékek Soltész Zoltánnéról 
W. Salgó Ágnes (OSZK Régi Nyomtatványok Tára, nyugdíjas osztályvezető) 

Táblanyomatok, ősnyomtatványok, antikvák és Soltész Zoltánné 
Farkas Gábor Farkas (OSZK Régi Nyomtatványok Tára, osztályvezető)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. október 11. szerda 17:00

Házigazda: Bibor Máté
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
Az eseménysorozat honlapja

Illusztráció:
OSZK, 1982. - a Leuveni Kódex (benne az Ómagyar Mária-siralom) hazaérkezése Belgiumból. A kódex cseréjében jelentős szerepe volt Soltész Zoltánnénak. A fényképen Pieter de Somer, a leuveni Katolikus Egyetem rektora; Jean Roegiers, a leuveni Egyetemi Könyvtár igazgatója; Soltész Zoltánné, a Régi Nyomtatványok Tára vezetője; Ferenczy Endréné főosztályvezető és Héjjas Eszter.
Forrás: Magyar nyelvemlékek - OSZK