Keresés

2018. április 22., vasárnap

A GDPR és a könyvtárak - Tószegi Zsuzsanna Szegeden

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei Könyvtári tagozata A GDPR és a könyvtárak címmel rendezett kétnapos szakmai tanácskozást Szegeden, április 17-18-án, amelyen Tószegi Zsuzsanna, intézetünk c. egyetemi docense Az adatvédelem a könyvtárak nemzetközi gyakorlatában címmel tartott előadást.

- A rendezvény részletes programja

2018. április 20., péntek

Hallgatóink figyelmébe: konferencia részvétel - ICAHIS 2018

2018. június 14-16. között Budapesten kerül megrendezésre a 9th International Conference of Animal Health Information Specialists - ICAHIS 2018 - nemzetközi konferencia, amelynek témája  Crossing Boundaries in Support of Animal Health Information - Connecting, Collaborating and Creating. A konferencia angol nyelvű. További információ és program: http://icahis9.com
A rendező Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum ingyenes részvételi lehetőséget ajánl fel intézetünk 2 hallgatója számára a megnyitón és a szakmai programokon.
Szakkönyvtári, illetve felsőoktatási könyvtári munka iránt érdeklődő mester szakos hallgatók számára ajánljuk a részvételt.

Kérjük, hogy a hallgatók  2018. április 25-ig e-mailen jelentkezzenek a winkler.bea@univet.hu címen. 

2018. április 18., szerda

Digitális bölcsészet: Régészettudományi Intézet

A Digitális Bölcsészet Központ április 12-én tartott kari műhelytalálkozója több szempontból is tanulságos volt. Intézetünk 105-ös géptermében Dr. Bartus Dávid, az Ókori Régészeti Tanszék megbízott tanszékvezető egyetemi docense ismertette a Régészettudományi Intézet digitális projektjeit: intézeti honlap, blogkönyvtári adatbázis, online idegen nyelvű folyóirat, online térinformatikai- és fotóadatbázis, régészeti lelőhelyadatbázis. Míg a  Kar több intézetében, tanszékén a számítógépek korszerűsége, sőt megléte is probléma, Bartus Dávid programozói kompetenciákkal és munkatársai, hallgatói bevonásával néhány év leforgása alatt szinte mindent megoldott, amit Intézete és tudományterülete változó technológiai igényei megkívántak. Az ismertetett példa mégis azt bizonyítja, hogy egy-egy aktív munkatársra építkezni kockázatos. Az egységes, kari támogató környezet a mindenki által kívánt, professzionális megoldás. Bármennyire ügyeltek például a WordPress alapon létrehozott intézeti honlaprendszer arclulati illesztésére, az új egyetemi honlaprendszerhez képest megoldásuk értelemszerűen "különutas". (Hasonló helyzetben van a mi Intézetünk is). Komolyabb kérdést vet fel, hogy könyvtáruk online adatbázisát saját igényeiknek megfelelően alakították ki, a korábbi excel táblákhoz képest korszerű, felhasználóbarát, színkódokolt találati listákat produkáló keresési lehetőséget teremtettek. Vajon jól döntöttek-e a nagy munkát önállóan elvégezve, vagy várniuk kellett volna, míg az állomány EKSz-be integrálására sor kerülhet? Az úttörő, de saját erőből megoldott kezdeményezések egy része a későbbi kompatibilitás érdekében bizonyára átalakítást igényel majd, de több területen (pl. régészeti lelőhelyadatbázis) még nemzetközi sztenderdek sem alakultak ki, így lépniük kellett. Bartus Dávid megosztotta a frissítésekkel kapcsolatos nehézségeket, tapasztalatokat is. A komoly hálózati munkához, tartalomszolgáltatáshoz, rendszeresen közreadott digitális folyóirathoz sok munka, munkaerő, idő és odafigyelés szükséges. A résztvevők kérdései, hozzászólásai megerősítették a Digitális Bölcsészet Központ támogató jelenlétének szükségességét.

- Fényképek a találkozóról

2018. április 16., hétfő

Nyitott Napok 19.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizenkilencedik délutánjára:


Soloneus nyomában
Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár
Ms. I. 186 jelzetű kódexe

Sarbak Gábor
(MTA-OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport,
Fragmenta Codicum Műhely)

Zsoldos Endre
(MTA CsFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2018. április 25. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

- Illusztráció: az Ms. I. 186 jelzetű kódex ff. 27v–28r lappárja. (Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár engedélyével.)

2018. április 11., szerda

Networkshop 2018

Az NIIF Program keretében a HUNGARNET Egyesület 2018. április 4-6. között Egerben rendezte meg - idén már huszonhetedik alkalommal - a legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási konferenciát a NETWORKSHOP-ot. A tudományos kutatás és gyűjteményi információszolgáltatás intézményrendszerének igényeit, technológiai fejlődését fókuszba állító konferencián több doktoranduszunk mellett a Digitális Bölcsészet Központ munkatársai is előadtak, s oktatóink közül Fodor János adjunktus képviselte Intézetünket. Előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a digitalizált gyűjteményekre épülő mind hatékonyabb, "okosabb" rendszerekben a tartalmi összefüggéseket, a kimutatható érdekes kapcsolatokat kreatív, alkotó munkával kell fölépíteni. A programozók nem ismerik az adattárak tartalmát, sajátosságait, s nem feladatuk kitalálni, mi érdekelheti, ragadhatja meg az olvasókat, közösségi-média használókat vagy kutató szakembereket. A tartalmi összefüggések kreatív tervezése és a közvetítés továbbra is a könyvtárosok, muzeológusok, levéltárasok - bölcsészek feladata, szerepe lesz, marad.

- A konferencia előadásai elérhetőek lesznek a Videotoriumban
- Az NWS 2018 programja / előadásai témakörönként
- Fodor János prezentációja

2018. április 6., péntek

Ismét a Ráday Könyvtár vendégei voltunk

Tavaly ősszel BA másodéves, könyvtörténet specializációs diákjaink látogattak a Ráday Könyvtárba, idén, a tavaszi félévben MA I. éves diákjaink voltak a református gyűjtemény vendégei.
2018. március 19-én kalauzunk, Bíró Gyöngyi régikönyves szakember egy "könyvtártúra" keretében ismertetett meg bennünket a gyűjtemény történetével és állományával. Egyebek mellett megtudtuk azt is – amit kutatóként/olvasóként nemigen érzékelünk –, hogy a jelenlegi épület nem könyvtári célra épült. A másfélszázezer dokumentumot magába foglaló állomány közel háromnegyede már szerepel az elektronikus katalógusban (Huntéka), és tagjai az Unitasnak is.
Az olvasószolgálaton, a kézirattárban, az ún. RMK-szobában és az 1711 utáni hungarica anyagok őrzőhelyén ízelítőt kaptunk a gyűjteményben folyó munkálatokból is. A tájékoztatón és az olvasótermen keresztül vezetett utunk a részben eredeti bútorokkal berendezett Műemlékkönyvtárba. Ugyanis itt és az RMK-szobában őrzik a Ráday család egykori könyvtárának muzeális köteteit, amelyeket a Dunamelléki Református Egyházkerület 1861-ben vásárolt meg a budapesti Teológiai Akadémia számára. Eredetiben csodálhattunk meg kódextöredékbe kötött kötetet, Pázmány Péter-első kiadást, sőt láthattuk I. Rákóczi György és Szenci Molnár Albert kézírását is. Nagy élmény volt számunkra, hogy – természetesen az állományvédelmi előírások betartásával – belelapozhattunk a Thuróczy-krónika mindkét 1488-as kiadásába és a Vizsolyi Bibliába is.

- A fényképeket Bibor Máté készítette
-  A Ráday Könyvtár honlapja

2018. március 27., kedd

Könyvtáros-kompetenciák - MKE konferencia

2018. március 14-én, az Országos Széchényi Könyvtárban Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: kihívások és megoldások címmel, külföldi és hazai előadók bevonásával tartotta soron következő országos konferenciáját a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE). Az ülés levezető elnöke Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető, az MKE elnöke volt. Kiszl Péter intézetigazgató, doktori programunk vezetője Kutatói kompetenciák – a könyvtártudományi doktori képzés a szakmai innovációért, valamint egykori hallgatónk, Mészáros Kornélia, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának vezetője Hitetekhez ragasszatok tudományt: könyvtáros kompetenciák a XXI. század egyházi felsőoktatásában címmel tartott előadást a szakmai rendezvényen.

- Részletes program
- Fényképek az eseményről (MKE)

Az előadók csoportéképe

2018. március 22., csütörtök

Ismét vendégünk volt S. Sárdi Margit

A Nyitott Napok 2018. tavaszi félévének második rendezvényére március 14-én került sor. Vendégünk, S. Sárdi Margit, az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének nyugdíjas docense Konyhai receptes kéziratok a 17–18. századból című előadásában elmondta, hogy a gasztronómiatörténészek látható elfogultsággal tágyalják a – nevezzük így – „felhasználói” receptgyűjteményeket. Egyik érvük az, hogy e gyűjteményeknek nincs szerkezetük; a másik az, hogy – mint mondják – „összeollózzák” anyagukat.
Az előadás más fénybe kívánta helyezni a kéziratos felhasználói gyűjteményeket. S. Sárdi Margit véleménye szerint étkezési szokásainkról valójában nem a gyűjteményes, szerkesztett, sokszor fordított szakácskönyvek nyújtanak valósághű képet, hanem a felhasználók által összeírt recepteskönyvek, amelyek az összeíró saját konyhai gyakorlatát tükrözik.
Az előadás négy konyhai recepteskönyvet mutatott be a 18. század második feléből, ezekből három erdélyi, valószínűleg főnemesi hölgy műve, a negyedik németből fordított szakácskönyv felvidéki főnemesi hölgy számára. A kéziratok együttesen jelzik a folyamatot, amelynek során a 18. század második felében a magyar étkezési gyakorlat az újkori szokások szerint alakult át.

S. Sárdi Margit által kiadott szakácskönyvek:
Wesselényi Kata, Gazdasszonynak szükséges könyv, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2012 (Intra Hungariam, 3). – 104 l.
Balassa Ágnes Szakácskönyve: Anno 1769, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2012 (Intra Hungariam, 5). – 105 l.
Háziasszonyi fortélyok a 18. században, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 7). – 107 l.
Liktáriumos könyv: 1764, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2017 (Intra Hungariam, 12). – 127 l.

- Fényképek az előadásról (Ágai Ágnes és Bibor Máté felvételei).

2018. március 20., kedd

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vendégei voltunk

2018. március 12-én a KITI első éves MA-s hallgatóival a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárába látogattunk.

Itt először Kerékgyártó Ágnes, a Szociológiai Gyűjtemény munkatársa volt kalauzunk. Megismertetett bennünket a FSzEK, és azon belül a Szociológiai Gyűjtemény történetével és állományával, ill. feladataival és működésével. A leendő könyvtárosok elől a munka nehézségeit sem titkoló, érdekes előadás közben az épület egy részét is bejártuk.

A kihelyezett óra másik felében Sándor Tibor, a Budapest Gyűjtemény vezetője látott vendégül bennünket. Egyrészt ismertette a gyűjtemény történetét és összetételét, másrészt hangsúlyozta a digitalizálás és az internetes jelenlét fontosságát. Végül a légkondicionált, zsilipelő helyiséggel is ellátott (!) raktárban kaptunk ízelítőt a gyűjtemény kincseiből.

2018. március 19., hétfő

Digitális bölcsészet: Szláv és Balti Filológia

Folytatódott Intézetünkben a digitális bölcsészeti találkozók sorozata. A kar különböző intézeteiben folyó kutatások közös, gyors áttekintését célzó informális összejövetelek nem csak a Digitális Bölcsészet központ szolgáltatásainak tervezését segítik, de a kari igények és érdeklődés mentén új kapcsolatokat teremtenek intézetek, tanszékek, kutatói csoportok között.
2018. második digitális bölcsészeti találkozóján, március 14-én a Szláv és Balti Filológiai Intézet tapasztalatairól, igényeiről tartott előadást Urkom Aleksander.
Több, egyenként kis hallgatói létszámú nyelvi tanszéket összefogó intézetként a nyelvetületeken létrehozott on-line forrásokat aktívan használják, de az oktatás során gátolja munkájukat a hiányzó hardveres környezet.
Saját kutatási anyagaik, oktatási segédleteik digitális tárának építését is hátráltatja a hosszútávon fejleszthető, az egyetemi oktatási programba integráltan használható rendszerek hiánya. Urkom Aleksander az intézeti tartalomfejlesztési lehetőségek példájaként ismertette Szláv civilizáció címmel közzé tett weboldalukat s intézetük egyedi weboldalának letöltési lehetőségeit. Az ELTE BTK egységesülő webes arculatában az évek során testreszabott honlapról új helyre kerülhetnek anyagaik, így érdeklődéssel várják a Digitális Bölcsészeti Központ kezdeményezéseit.
Palkó Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezett kutatási anyag repozitórium mellett ingyenes tudományos repozitóriumok, s a már évek óta működő EDIT is rendelkezésre áll a szöveges cikkek, dolgozatok biztonságos elhelyezésére.
Bár a Kar hardveres fejlesztéseiben a Központ sem illetékes, okkal bátorít minden kutatócsoportot a kutatási anyagok digitalizálására, előkészítésére. A szerzői jogi szabályozások kedvező változásai várhatóak, s a tárolás és közzététel terén máris számos lehetőség kínálkozik. A Központ leginkább ezek szervezésében, megismertetésében, a nemzetközi tudományos életben kialakult "jó gyakorlatok" elterjedésében segítheti Karunk oktatóit, szervezeti egységeit.

- Képek a találkozóról

2018. március 14., szerda

Újra a Piarista Központi Könyvtár vendégei voltunk

2018. március 12-én a KITI másodéves, könyvtörténet-specializációs hallgatói látogattak a kegyesrendiek bibliotékájába, és ismerkedtek meg annak gyűjteményével, használatával, ill. az egyházi könyvtárak működésével.
A kihelyezett tanórán Baranya Péter könyvtárvezető az előbbiek mellett a gyűjtemény történetére és muzeális állományára helyezte a hangsúlyt, és természetesen nem maradt el a ritkaságok megtekintése sem.
A Piarista Központi Könyvtár legféltettebb kincse az ún. Lászlófy-kódex. Az Ulrich von Lilienfeld Concordantiae caritatis c. művét tartalmazó, gazdagon illusztrált, 1413-ban készült kéziratnak hasonmás kiadása is megjelent. A gyűjtemény másik kódexe, egy 13. századi, Párizsban készült Biblia.
Talán kevésbé látványos, de nagyon érdekes volt a többi bemutatott ritkaság is: görög nyelvű kódextöredékbe kötött könyv, supralibrosszal ellátott kötések, debreceni festett pergamenkötés, ősnyomtatványok és antikvák, a legrégebbi Magyarország-térképek egyike, I. Rákóczi György egyik könyve a fejedelem sajátkezű bejegyzésével, 18. századi növénytani munka kézzel színezett metszetekkel, II. Rákóczi Ferenc ábécés könyve, Ibrahim Müteferrika egyik nyomtatványa, Sík Sándornak dedikált Szerb Antal-, József Attila- és Radnóti kötetek stb.
Az állomány gazdagságát jól jellemzi, hogy a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában nemrég bezárt "Hitre, tudásra – A piaristák és a magyar művelődés" c. kiállításon bemutatott tárgyak jelentős részét a Piarista Központi Könyvtár kölcsönözte.

- Fényképek a látogatásról (Bibor Máté felvételei)
A könyvtár honlapja
Ízelítő a gyűjtemény ritkaságaiból

2018. március 12., hétfő

Egyszerűen szeretnénk szolgáltatni mint a Google - Káldos János az OKR-ről

2018. március 1-jén Kiszl Péter intézetigazgató Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című mesterszakos kurzusa keretében Káldos Jánost, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Országos Könyvtári Rendszer Projekt (OKR) szakmai vezetőjét láttuk vendégül.
Káldos János Egy könyvtár változása - egy szakmai projektvezető szemszögéből című előadásában ismertette a könyvtári digitális átállás első korszakaként értékelhető OKR projekt várható eredményeit, különös tekintettel az Országos Könyvtári Platformra (OKP), a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) által kijelölt digitalizálási programra, illetve annak várható mennyiségi (és minőségi) mutatóira, a Digitalizálást Támogató Keretrendszerre (DTK). Kitért a digitális dokumentumokra vonatkozó kötelespéldány-szabályozás szükségességére, a webaratásra és webarchiválásra, a szabványosításra (MARC21, RDA), a névterek létrehozására és integrálására, a tartalommenedzsment rendszerek (Content Management System - CMS) modernizálására, a szerzői jogi vonatkozásokra és ezzel összefüggésben a General Data Protection Regulation (GDPR) életbe lépésére.
A prezentáció látványos eleme volt az OKR projektmenedzsment szoftverének bemutatása: a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) - OSZK alkotta konzorciumban mintegy 300 munkatárs, továbbá vállalkozók, támogatók munkáját kell határidőre összehangolni, folyamatosan monitorozva a kockázati tényezőket. A szakmai projektvezető szerint a 10 milliárd forintból megvalósuló, eddigi legnagyobb hazai könyvtárinformatikai fejlesztés sarkalatos pontja az OSZK egyidejű szervezeti átalakulása, a könyvtárosok szemléletváltása.
Káldos János élvezetes, adatgazdag, ugyanakkor szigorúan szakmai előadásai számunkra mindig szemléletformálóak. Érdeklődéssel várjuk az OKR kiteljesedését, az OSZK és ezáltal az egész magyar könyvtári rendszer szolgáltatásbővülését!

Fotók az előadásról galériánkban

Kapcsolódó bejegyzéseink:
Kiszl Péter és Káldos János a könyvtári digitalizálásról az M1 2017. november 5-i adásában
Káldos János Kiszl Péter meghívására, mesterszakos hallgatóink számára tartott korábbi előadásai:
Az OSZK informatikai fejlesztéséről (2017)
Az OSZK Librariában (2016)
Piacgazdaság és könyvtárügy - jövőkép 2050-ig (2015)

Előadássorozatunk következő vendége Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója lesz.