Keresés

2017. október 22., vasárnap

Intézetünk megújult

2017. őszi félévére megújult Intézetünk. A sok évfolyam lépteitől megkopott parketta új fényben ragyog, a falak ismét hófehérek, az ablakokra zajtól, hőségtől óvó függöny került. A munkálatokat nyáron mesterek végezték, de előtte és utána bútorok mozgatását, könyveink, irataink, személyes tárgyaink be- és kidobozolását, a számítógépek elpakolását, majd újra összeállítását magunk intéztük. Nagy munka volt, de bíztunk benne, hogy megéri: közös helyként, ha közhely is, ez második otthonunk, hallgatóink meghatározó éveiben fontos élményeik színpada, olyan közösségi tér, amely tanulást, kutatást, spontán eszmecseréket és szervezett szakmai programokat egyaránt szolgál, s találkozóhely barátokkal, együttműködő partnerekkel, kollégákkal és vendégelőadókkal. Bízunk benne, hogy a következő évek eredményes munkájához háttérként hozzájárul majd a megújult, kulturált környezet.

2017. október 20., péntek

Könyvtárlátogatások az őszi félévben

2017. szeptember 29.-én BA I. éves diákjaink látogattak az Egyetemi Könyvtárba (EK). A kihelyezett tanóra keretében megtekintették az EK műemléképületének néhány reprezentatív helyiségét (Aula, Díszlépcsőház, Nagyolvasó, Műemlékraktár), s közben megismerkedtek a gyűjtemény történetével. Az intézmény Tanácstermében megtekintették a "Luther-nyomtatványok" című, Dr. Knapp Éva által rendezett, a lutheri reformáció 16–17. századi, az EK-ban őrzött emlékeit bemutató kiállítást.
Ezúton is köszönjük Sutócki Kinga és Széles Ágnes segítségét, valamint Acsai Jánosnak a fényképek készítését.
Fényképek a látogatásról

2017. október 4.-én tettünk látogatást a KSH Könyvtárban. A csopotot Fülöp Ágnes főigazgató fogadta, hallgatóinkat a könyvtárról tájékoztatta: Bándi Melissa (angol nyelvű vezetés) tájékoztató könyvtáros, Olvasószolgálati Főosztály;
Balázs Katalin könyvkötő, Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály, Kötészeti és Sokszorosítási Csoport;
Béres Miklós könyvkötő, Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály, Kötészeti és Sokszorosítási Csoport;
Derzsy Márk kézirattáros könyvtáros, Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály;
Kálmán Rita tájékoztató könyvtáros, főosztályvezető, Olvasószolgálati Főosztály;
Rovács Barna kölcsönző könyvtáros, Olvasószolgálati Főosztály.
Fényképek a látogatásról

2017. október 6-án BA és könyvtáros tanár első évesekkel látogattunk el Nemzeti Könyvtárunkba.
Elbe István, az Országos Széchényi Könyvtár információszolgáltatási igazgatója a nemzeti könyvtárról általában, Fazokas Eszter és Borvölgyi György a Könyvtártudományi Szakkönyvtárról tartott ismertetőt hallgatóinknak.
Fényképek a látogatásról

2017. október 11.-én első ízben jártunk hallgatói csoporttal a Ráday Könyvtárban. Beszámálónkat külön bejegyzésben publikáltuk.
- Fényképek a látogatásról

2017. október 19., csütörtök

Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetre emlékeztünk

2017. október 11-én rendhagyó Nyitott Napok-délutánra került sor a KITI-ben. Ekkor emlékeztünk meg Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetről, aki – amellett, hogy évtizedeken át volt az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa – az 1990-es években többször is tartott régikönyves kurzusokat az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén.
Az esemény időpontját egyrészt az alakította, hogy Soltész Zoltánné halálának szeptember 30-án volt a huszadik évfordulója, másrészt egy szintén vele kapcsolatos, de örömteli esemény is a 14. Nyitott Napok apropója volt. Soltész Zoltánné unokahúga, a szintén könyvtáros Berlász Piroska ugyanis megkereste a KITI-t, és felajánlotta, hogy az intézeti könyvtárnak ajándékozza nagynénje hagyatékának általa őrzött részét. Az intézeti vezetéssel történt egyeztetés után az adomány megérkezett a KITI-be. A Soltész Zoltánné számos művének szerzői példányából, előadásszövegekből, jegyzetekből, óravázlatokból, személyes iratokból és fényképekből álló anyag feldolgozása és jegyzékbe foglalása nyáron fejeződött be, így most kerülhetett sor az ünnepélyes átadásra.

Kiszl Péter intézetigazgató üdvözölte a 6-os termet zsúfolásig megtöltő közönséget, majd nyilvánosan is megköszönte Berlász Piroskának a nagylelkű ajándékot.
Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető bevezetőjében Soltész Zoltánné pályájának legjelentősebb momentumait, így az Ómagyar Mária-siralom hazatérését emelte ki.
"Aurum probatur flamma ..." Emlékek Soltész Zoltánnéról címmel W. Salgó Ágnes, az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának nyugdíjas osztályvezetője egyrészt áttekintette hivatali elődjének pályáját, másrészt személyes hangú emlékezésében idézete föl a közös munkahelyen töltött évtizedeket.
Farkas Gábor Farkas, az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának jelenlegi vezetője Táblanyomatok, ősnyomtatványok, antikvák és Soltész Zoltánné címmel tartott előadást. Ebben olyan kutatásairól számolt be, amelyeket Soltész Zoltánné egy-egy tudományos eredményére alapozva folytat.
A 6-os terem bejárata előtt két tárlónyi válogatást tekinthettek meg az érdeklődők a KITI-be került anyagból. Ezek egyrészt személyes iratain és fényképein, másrészt könyvtári és tudományos pályájának dokumentumain keresztül idézték föl az ünnepelt személyét.

A Berlász Piroska által az ELTE BTK KITI könyvtárának adományozott anyagot – a hivatalos állományba-vételt és a katalogizálást követően – a könyvtár olvasói helyben szabadon használhatják, ill. kutathatják.

- Fényképek az eseményről galériánkban
A fényképeket Barátné Hajdu Ágnes, Fodor János és Németh Katalin készítette.

2017. október 18., szerda

Ragnar A. Audunson előadása

Ragnar A. Audunson 2015 óta sorozatban harmadik alkalommal tartott tantermi előadást intézetünkben az érdeklődő hallgatóknak és kedves vendégeinknek 2017. október 5-én.
A tavaly megkezdett, hat országot (Dánia, Magyarország, Németország, Norvégia, Svájc, Svédország) átfogó nemzetközi kutatás eredményeinek analízisét bemutató, Public libraries as public sphere institutions: Results from a survey in Hungary and Norway című prezentáció számos érdekes következtésre alapot adó tényeket sorakoztatott fel a norvég és magyar olvasási és könyvtárhasználati szokásokról.
Az előadás tartalmi részleteiről rövidesen olvashatnak a TMT oldalain.

- Audunson professzor budapesti prezentációja
- Képek az intézetünkben tartott előadásról

2017. október 17., kedd

A Ráday Könyvtár vendégei voltunk

2017. október 11-én BA II. éves, könyvtörténet-specializációs diákjaink látogattak a Ráday Könyvtárba, és ismerkedtek meg annak történetével, ill. gyűjteményével. Bíró Gyöngyi régikönyves könyvtáros értő és élvezetes kalauzolása során megtudtuk, hogy hogyan lett a Ráday család bibliotékája a 19. században a Dunamelléki Református Egyházkerület budapesti Teológiai Akadémiájának könyvtárává. Miután a Bibliamúzeum kiállítóterében megcsodáltunk egy rekonstruált könyvkereket és egy 16. századi minták alapján megépített sajtót, bepillantást nyerhettünk a Ráday Könyvtárban folyó munkálatokba is.
Nem csak a reprezentatív, részben eredeti bútorokkal berendezett, id. Lucas Cranach és Mányoki Ádám képeivel ékes Műemlékkönyvtárat tekinthettük meg, hanem a Kézirattárat, az ún. RMK-szobát és azt a helyiséget is, ahol az 1711 utáni hungarica anyagot őrzik. Szerencsénkre az Archivart Könyvrestaurátor Műhely tagjai látogatásunk idején éppen a Ráday Könyvtárban dolgoztak, így az ő munkájukat is láthattuk.
Ízelítőt kaptunk a gyűjtemény gazdag ős- és réginyomtatvány anyagából. Nagy élmény volt számunkra, hogy – természetesen az állományvédelmi előírások betartásával – belelapozhattunk a Thuróczy-krónika mindkét 1488-as kiadásába, Szenci Molnár Albert Zsoltár-fordításának 1703-as lőcsei kiadásába és egy 190 éves kolozsvári kalendáriumba is.
Végül vendéglátóink a Ráday Gyűjtemény kiadványaival ajándékozták meg az odalátogató diákokat és a KITI könyvtárát is.

- A fényképeket Sugár Márta készítette
A Ráday Könyvtár honlapja

2017. október 16., hétfő

Barátné Hajdu Ágnes előadása Kecskeméten

A kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2017. október 2-án ̶ alapításának 120. évfordulóján ̶ emlékülést szervezett. A köszöntők után a rendezvényen elhangzott Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető A tradíció, innováció nemzetközi kitekintéssel című előadása. A program további előadói:

Tőzsér Istvánné: A könyvtárak közösségépítő szerepe
Ramháb Mária: 120 éves a Katona József Könyvtár
Kállainé Veréb Mária: A könyvtárak együttműködési lehetőségei
Farkas Ildikó: Egy kistelepülés lehetőségei a könyvtárellátási szolgáltatási rendszerben

Az ülés az együttműködő partnerek köszöntőivel zárult:

Dr. Csatári Bálint, geográfus, az MTA Alföldi Tudományos Intézete ny. igazgatója
Dr. Füzi László, a Kortárs Művészeti Műhelyek ügyvezető igazgatója
Bak Lajos, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója
Sohonyai Edit, ifjúsági író

- Képek az emlékülésről

2017. október 15., vasárnap

Intézetünk az ELTEFeszten

Izgalmas előadásokkal, látványos kísérletekkel, interaktív workshopokkal várta a középiskolásokat 2017. október 13-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A Trefort-kerti Campusra szervezett összegyetemi nyílt napon intézetünket Fodor János adjunktus képviselte:
Szabadulójáték a véleménybuborékból, avagy miért kell tudomány a tudás tárolásához? 
Absztrakt: Játékos, élményközpontú beavatás a tudás kincseibe, szórakoztató múzeumok és közösségi térként hasznosuló könyvtárak. Miért van szükség napjainkban a tudás tárolásának forradalmára, és mit tanulhat egy levéltár az internetes mémek sikeréből? Sokan már a web megjelenése óta féltik az írás és olvasás sok évszázados kultúráját, sőt a közösségi oldalak elterjedése óta magát az információt, a hiteles tudást is temetik. Ahogy az olvasás is megújulhat az e-könyvek korszakában, úgy a hitelesség is helyreállítható. A véleménybuborékokba záródott, álhírek és tévhitek befolyása alá került tömegek képe riasztó, de az áltudományok ellen csak a tudománynak van esélye. A tudomány jelenlétének érzékeltetése, a tudás korszerű tárolása és elérhetővé tétele tudományos megközelítést és elkötelezett szakembereket igényel.

- Az előadás háttérvetítése
- További képek galériánkban
- Az ELTEFeszt honlapja

2017. október 14., szombat

Csak (jog)tiszta forrásból – Oktatóink előadásai Tatabányán

Az Országos Könyvtári Napok keretében 2017. október 2-án a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtárban megrendezésre kerülő Csak (jog)tiszta forrásból. Források és forráskezelés a digitalizáció korában című könyvtárszakmai konferencián két oktatónkat is felkérték előadónak szerzői jogi témában.
Először Senkei-Kis Zoltán adjunktus Digitális szerzői jogok a könyvtárban címmel, a későbbiekben pedig Tószegi Zsuzsanna címzetes egyetemi docens A digitális könyvtárak és internetes szolgáltatások menedzselése címmel tartott előadást.
A nagy érdeklődéssel övezett szakmai konferencia számos a szerzői jogot érintő témát felvonultatott.

- Tovább információk: http://www.jamk.hu
- Fényképek forrása: József Attila Megyei és Városi Könyvtár

2017. október 13., péntek

Ismét a könyvtárakról az M1 Médiaklikkben

2017. október 8-án az M1 közszolgálati televízió Médiaklikk című műsorában Szépvölgyi Katalin, az Óbudai Platán Könyvtár igazgatóhelyettese mutatta be az általuk működtetett könyvmegállókat. Az összeállításban szakértőként megszólalt Kiszl Péter intézetigazgató is.

- A műsor megtekinthető az MTVA oldalán (a bejátszás 15:00-től indul)
- Képek a műsorból

2017. október 12., csütörtök

VKKV tanulmánykötet

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016 címmel megjelent az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének legújabb kiadványa.
Szerkesztette: Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli
Lektorálta: Bényei Miklós, Dippold Péter, Tószegi Zsuzsanna
Olvasószerkesztő és tördelő: Szabó Panna
Angol nyelvi lektor: Adolf Adrienn
További munkatársak: Farkas Csenge, Németh Katalin
Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2017. 311 p. ISBN 978-963-284-842-6

Tartalom

Kiszl Péter: Előszó
Szalay Péter: Bevezető

Tudósok a valós és virtuális könyvtárakról
Frank Tibor: A könyvtáraktól az internetig?
Déri Balázs: Mentem-é a könyvtárak által elébb?

Hazai és határon túli könyvtári alternatívák
Fodor Péter: Változó könyvtár. Probléma – elemzés – mérlegelés – cselekvés
Székelyné Török Tünde: Változások, irányok a magyarországi felsőoktatási könyvtárakban
Silvia Stasselová: The Modern Architecture of University Library Buildings – An Effective Marketing Tool
Hajnal Jenő: A Délvidéki Magyar Tudástár létrehozása
Kiszl Péter: Könyvtár- és információtudomány az új felsőoktatási szakstruktúrában
Gurka-Balla Ilona: Az erdélyi magyar nyelvű könyvtárosképzés története
Barátné Hajdu Ágnes: Könyvtáros életpálya, tudatos karrierépítés

Oktatóink kutatásaiból
Dippold Péter: A fejezet tanulmányai elé
Bibor Máté János: Kettő az egyben: a Száz vers első kiadásai
Bella Katalin: „Kérem, ne legyen túl érzékeny.” Irodalompolitika és könyvkiadás Révai József minisztersége idején
Németh Katalin: A tárgyszavak fogalmi és megjelenítési problémái az egyházi gyűjtemények katalógusaiban: esettanulmány a domonkos könyvtár állományának tartalmi feltárása kapcsán
Boda Gáborné Köntös Nelli: Könyvtári minőségirányítás – a minőségszemlélet alkalmazása a dokumentumleírásban
Fodor János: Virtualizálódó örökségünk valóságos igények tükrében
Tószegi Zsuzsanna: A felhőtechnológia: szolgáltatási szintek, adatvédelem, szerzői jogi kérdések
Kerekes Pál: Könyvtári e-book: kölcsönzés és/vagy terjesztés?
Senkei-Kis Zoltán: A hallgatók percepciója a könyvtáros hivatásról
Sebestyén György: Új eredmények a 2010-es évek könyvtár- és információtudományában
Fodor János: A tudományos digitalizálás példatára az egyetemi könyvtártudományi képzés tükrében
Mátyás Melinda: Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik

Doktoranduszaink kutatásaiból
Bényei Miklós: A fejezet tanulmányai elé
Bilicsi Erika: A tudományos kommunikáció története a Journal des sçavans-tól az open access-ig
Kovácsné Koreny Ágnes: Hozzáférés és újrahasznosítás: a TEL és a Europeana a tudományos kutatás szolgálatában
Amberg Eszter: Kölcsönzés-e az e-kölcsönzés? Az elektronikus kölcsönzés jogi természetéről
Takács Dániel: Felhasználóazonosítás a könyvtári digitális szolgáltatásokhoz
Sörény Edina: A könyvtári stratégiai programok osztályozásának lehetőségei
Nemes László: Egyetemek, magánszektor és a könyvtárak
Juhász Éva: Könyvtáros coach szerepben – coaching a könyvtárban
Vass Johanna: Resource Description and Access (RDA): Eszköz a könyvtárak jövőbeli információközvetítő feladatainak ellátásához
Dávid Adrienne: A képek mint „jelentésteli felületek”: képi dokumentumok osztályozáselméleti kérdései

A kötet letölthető az ELTE Digitális Intézményi Tudástárból (EDIT)
A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül. Nyomtatott példányok korlátozott számban - kiadványcsere keretében - igényelhetők az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének Könyvtárától. Kapcsolattartó: Patkósné Tóth Zsuzsanna
(telefon: 411-6500/2245, e-mail: toth.zsuzsanna@btk.elte.hu).

2017. október 8., vasárnap

Emlékezés Fodor Andrásra

A húsz évvel ezelőtt elhunyt Fodor Andrásra emlékeztek 2017. október 6.-án Budapesten. A költő - könyvtáros életművének Intézetünkben folyó digitalizálási projektjéről, a hallgatókkal eddig elért eredményekről és távlati tervekről Fodor János adjunktus tartott előadást. A könyvtárosként Fodor András pályaképét idézte föl Kulcsár Valéria nyugdíjas osztályvezető, a Könyvtárellátó volt könyvtárosa. A költőre Dr. Sallai Éva irodalmár - szerkesztő emlékezett, naplójáról Horváth Helga, a Fonyodi Kulturális Intézmények munkatársa tartott előadást. Fodor András verseit és prózarészleteit Csík Ágnes irodalmár interpretálta. Köszöntőt mondott az est díszvendége, Fodor Andrásné és Németh Julianna, a szervező Somogyiak Baráti Körének elnökségi tagja.

- Fodor János előadásának háttérvetítése
- Fényképek: Somogyiak Baráti Köre

2017. október 6., péntek

Élménybeszámoló: IFLA WLIC Wroclaw 2017

A 83. IFLA Konferencia gazdag programjáról, a jelentős hazai részvételről és hallgatóink élőben vezetett helyszíni blogjáról röviden már beszámoltunk blogunkon.

Október 11-én 16 órakor a 6-os tanteremben első kézből, személyesen is meghallgatható Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető, Pataki Fruzsina és Tót Barbara informatikus könyvtáros MA szakos hallgató élménybeszámolója a konferenciáról és az ott végzett önkéntes munkáról.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


- Korábbi híradásunk / a hallgatók helyszíni blogja
- Fényképek galériánkban

2017. október 5., csütörtök

Nyitott Napok 14.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizennegyedik délutánjára:

Megemlékezés Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetről, 
halálának huszadik évfordulója alkalmából 
A Berlász Piroska által Soltész Zoltánné hagyatékából 
az ELTE BTK KITI könyvtárának adományozott dokumentumok bemutatása 

Kiszl Péter intézetigazgató köszöntője 

Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető bevezetője 

"Aurum probatur flamma ..." Emlékek Soltész Zoltánnéról 
W. Salgó Ágnes (OSZK Régi Nyomtatványok Tára, nyugdíjas osztályvezető) 

Táblanyomatok, ősnyomtatványok, antikvák és Soltész Zoltánné 
Farkas Gábor Farkas (OSZK Régi Nyomtatványok Tára, osztályvezető)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. október 11. szerda 17:00

Házigazda: Bibor Máté
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
Az eseménysorozat honlapja

Illusztráció:
OSZK, 1982. - a Leuveni Kódex (benne az Ómagyar Mária-siralom) hazaérkezése Belgiumból. A kódex cseréjében jelentős szerepe volt Soltész Zoltánnénak. A fényképen Pieter de Somer, a leuveni Katolikus Egyetem rektora; Jean Roegiers, a leuveni Egyetemi Könyvtár igazgatója; Soltész Zoltánné, a Régi Nyomtatványok Tára vezetője; Ferenczy Endréné főosztályvezető és Héjjas Eszter.
Forrás: Magyar nyelvemlékek - OSZK

2017. október 3., kedd

Együttműködő partnereink szakdolgozati témajavaslatai

Intézetünk stratégiájának meghatározó eleme a könyvtártudományi képzés és a könyvtári gyakorlat közötti határok feloldása. Ezzel összhangban, együttműködő partnereink 2017. szeptember 28-án Intézetünk 6-os tantermében immár harmadik alkalommal tartottak tájékoztatást hallgatóinknak, ismertetve az általuk ajánlott szakdolgozati témajavaslatokat.
Kiszl Péter intézetigazgató bevezetőjében kiemelten szólt az együttműködő könyvtárak magas szakmai színvonaláról, ami a gazdag témakínálatban is tükröződik. A hallgatókhoz fordulva felhívta a figyelmet arra, hogy a jó szakdolgozat nemcsak a tudományos munkába jelent belépőt, de lehetőséget adhat az elhelyezkedésre is a partnerkönyvtáraknál.
A konzultáció oldott hangulata azt jelezte, hogy partnereink vezető, könyvtáros munkatársai örömmel érkeztek hozzánk, s ajánlották végzős hallgatóink figyelmébe a megítélésük szerint fontos kutatási témákat. Az OIK szakemberi közül Heinczné Oszkai Judit ismertette témajavaslataikat, a KSH Könyvtárából Horváth Balázs, az OSZK és a Könyvtári Intézet nevében Fazokas Eszter, a Magyar Olvasástársaságtól (HUNRA) Béres Judit, az ELTE EK képviseletében Garamvölgyi László, a FSZEK-től Dippold Péter, a BME OMIKK részéről Giczi András szólt az általuk támogatott szakdolgozati témákról.

- Partnereink témajavaslatai (PDF)
- További képek az eseményről

2017. október 2., hétfő

BOBCATSSS 2018 tájékoztató

Szeptember 28-án került megrendezésre intézetünkben a jövő januári BOBCATSSS konferencia tájékoztatója. A bemutatót az esemény szervezésében résztvevő MA-s hallgatóink tartották: Farkas Csenge, Móring Tibor és Pataki Fruzsina. A tájékoztatón bemutatták a konferencia hátterét és a részvételhez szükséges tudnivalókat. A jövő évi konferenciának Riga ad otthont, témája a Power of Reading, s e köré szerveződött a három fő téma és az altémák is.

A három főtéma:
- Olvasási készségek, szokások, és kommunikáció
- A kulturális örökség intézményei
- Technológiai megoldások

A részvételhez szükséges absztraktok beadási határideje 2017. október 11. Az érdeklődők négy előadásmód közül választhatnak: paper, poster, pechakucha, workshop. Az előadók mellett Nemes László és Németh Márton beszámolói, személyes élményei gazdagították a tapasztalatcserét.
Amennyiben valaki lemaradt a tájékoztatóról, de érdekli a téma, további információkat az esemény facebook oldalán talál.

- A tájékoztatón bemutatott prezentáció itt érhető el (diasor).
- A tárgykörök a csatolt fotókon, illetve eredeti nyelven a konferencia honlapján találhatók

2017. október 1., vasárnap

Vendégünk volt Dubniczky Zsolt

A Nyitott Napok előadássorozat őszi félévének első rendezvényére szeptember 27-én került sor. Vendégünk Dubniczky Zsolt, az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárának munkatársa volt, aki a hazánkban is egyre inkább a figyelem középpontjába kerülő zöld könyvtárakról tartott ismertetést. Előadását az utóbbi időben a könyvtárakat ért két nagy kihívással kezdte, mely egyrészt a technikai környezet átalakulásából, az elektronizáció megjelenéséből eredt, másrészt pedig a fenntarthatóság és környezettudatosság felől érkezett. Ez utóbbi két, egymással szoros összefüggésben álló elv alkotja a zöld könyvtár eszmeiségének alapját, amelyek részben a 18. századra, részben az 1960-as évekre nyúlnak vissza.
A zöld könyvtári gyakorlatok az 1990-es években jelentek meg először az Egyesült Államokban, az ezzel kapcsolatos ismeretek – elvi és gyakorlati megközelítések – pedig a 2000-es évektől kezdődően váltak a könyvtárosi társadalom szerves részévé. Az IFLA nemzetközi könyvtári szervezet ugyancsak ettől az időszaktól kezdve karolta fel a könyvtárak környezettudatos törekvését, ami a 2016-ban létrehozott és először odaítélt Zöld könyvtár díjban csúcsosodott ki. A díj célja, hogy ösztönözze és elismerje mindazon könyvtáraknak a maga nemében kiemelkedő környezettudatos törekvését, amelyek nemcsak élik, de adottságaikhoz képest kellőképpen kommunikálják is mindezeket.
Az előzmények bemutatása után a zöld könyvtárral kapcsolatos mai fogalmunk kialakulását és fejlődését ismertette az előadó. Vázolta mindazon jelentéssíkokat, amelyek az utóbbi közel tíz esztendőben épültek be a zöld könyvtár fogalmába és gyakorlatába. Ez meglátása szerint négy fő elv köré rendeződik: 1) környezettudatos, "zöld" épület, 2) környezettudatos és fenntartható működés és szolgáltatás, 3) a szemléletformálás, oktató, nevelő tevékenységben való részvétel, 4) egy környezettudatos közösség és társadalom építése.
Az előadást végül két idézettel zárta, amelyek környezetünkre való odafigyelést és felelősségteljes gondolkodást várnak el a könyvtárosoktól és a felhasználóktól – mindnyájunktól egyaránt.
„Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.” (Mahatma Gandhi)
„Először mi formáljuk az épületeinket, azután azok formálnak minket.” (Winston Churchill)


Fontosabb irodalom a témáról:
ANTONELLI, Monika: The Green Library Movement: An Overview and Beyond. = Electronic Green Journal 1. no. 27 (2008).
ANTONELLI, Monika – McCULLOUGH, Mark: Greening Libraries. Los Angeles, Library Juice Press. 2012.
BRÉM Zsuzsanna – DUBNICZKY Zsolt: XXI. század: környezetbarát fenntarthatóság a könyvtárakban. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 61. évf. (2014) 11-12. sz. p. 403-430.
DUBNICZKY Zsolt: A fenntarthatóság és a könyvtárak kapcsolata: a zöld könyvtár. [elektronikus dokumentum]
The Green Library – Die grüne Bibliothek. The challenge of enviromental sustainability – Ökologische Nachhaltigkeit in der Praxis. Edited by Petra HAUKE, Karen LATIMER, Klaus Ulrich WERNER. München, Boston, De Gruyter Saur. 2013.
McBANE MULFORD, Sam - HIMMEL, Ned A.: How Green is My Library? Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC CLIO. 2010.
MILLER, Kathryn: Public Libraries Going Green. Chicago, American Library Association. 2010.
PEGÁN Anita: Fenntarthatóság és könyvtár. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 22. évf. (2013) 6. sz. p. 26-34.
PEGÁN Anita: Fenntarthatóság és könyvtár – 2. rész. Zöld könyvtárak. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 22. évf. (2013) 8. sz. p. 9-15 link:
VOIT Pál: Vázlat egy XXI. századi könyvtárképhez. Fenntartható fejlődés a kultúrában. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2010/10. link:


További képek az eseményről galériánkban (A fotókat Németh Katalin és Bibor Máté készítette.)
- Eseménysorozatunk honlapja
- Beszámolók a korábbi előadásokról

2017. szeptember 28., csütörtök

Kiszl Péter előadása az OIK-ban

Dr. Kiszl Péter intézetigazgató az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány elnökeként Könyvtártámogatás és tudománydisszemináció címmel tartotta nyitóelőadását 2017. szeptember 22-én az Országos Idegennyelvű Könyvtárban a "Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen" Alapítvány Civilek a könyvtárakért konferenciáján. A rendezvényt a forrásteremtésről szóló műhelybeszélgetés zárta. A szakmai eseményen részt vettek elsőéves mesterszakos levelező tagozatos könyvtáros hallgatóink is a dr. Senkei-Kis Zoltán vezette Társadalmi felelősségvállalás kurzus keretében, valamint dr. Bakonyi Veronika, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár alapítványi ügyekkel foglalkozó munkatársa.

- Az eseményről az Alapítvány oldalán

- További fényképek galériánkban
(Forrás: a konferencia Facebook galériája)

2017. szeptember 27., szerda

Vendégünk lesz Prof. Ragnar A. Audunson


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézete
tisztelettel várja az érdeklődőket

Prof. Ragnar A. Audunson,
az Oslo and Akershus University College of Applied Sciences tanárának,

Public libraries as public sphere institutions: Results from a survey in Hungary and Norway
című angol nyelvű, tantermi előadására.

Időpont és helyszín:
2017. október 5. 12:30-tól 13:30 óráig
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6-os tanterem)

Az előadás nyilvános és ingyenes, de a helyszín befogadóképességének
korlátozottsága miatt - 2017. október 4-én 16:00 óráig történő -
előzetes regisztrációhoz kötött: http://lis.elte.hu/reg

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2017. szeptember 25., hétfő

Szakdolgozati témakonzultáció 2017.

Kedves Hallgatóink!

Intézetünk 2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 11:00 órai kezdettel, a 6-os tanteremben szakdolgozati tájékoztatót rendez a BA és MA képzésben résztvevő végzős hallgatóknak. Az esemény keretében oktatóink, valamint intézetünk szakmai együttműködő partnerei ismertetik az általuk konzultációra szívesen fogadott szakdolgozati témákat, melyek közül a hallgatók a 2017. október 16-án lezáruló szakdolgozati címbejelentés alkalmával már választhatnak. A program ideje alatt oktatóinkkal, illetve a könyvtárak és szakmai szervezetek képviselőivel személyes konzultációra is lesz lehetőség a témák részletesebb kifejtéséhez, az esetleges kérdések tisztázásához.

- Partnereink témajavaslatai (PDF)
- Oktatóink szakdolgozati témáit megtalálják egyéni honlapjaikon (oldalmenü / Szakdolgozati témakörök).

2017. szeptember 20., szerda

Nyitott Napok 13.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizenharmadik délutánjára:

Gondolatok a zöld könyvtárról és annak gyakorlatáról

(ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. szeptember 27. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

2017. szeptember 18., hétfő

Dr. Pálvölgyi Mihály professor emeritus

Az ELTE Szenátusának 2017. szeptember 8-i ünnepi közgyűlésén Borhy László rektor az Egyetem kiemelkedő nyugdíjas oktatóinak professor emeritus címet adott át.

Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai, közéleti tevékenysége elismeréseként tizennégy professzornak adományozott professor emeritus címet, közöttük Pálvölgyi Mihálynak, intézetünk Savaria Könyvtártudományi Csoportja nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanárának is.

A kitüntető címhez szívből gratulálunk!

- A hír az ELTE honlapján
- A kép forrása: Pálvölgyi Mihály köszöntése 70. születésnapján, ELTE SEK

2017. szeptember 13., szerda

Nyitott Napok 2017. őszén

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI)
az őszi félévben is folytatja a Nyitott Napok előadássorozatot.

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja:
a szorgalmi időszak minden hónapjának egy-egy szerda délutánja, 
mindig 17:00 órai kezdettel. 
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára. 
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

A 2017/2018. tanév őszi félévének tervezett programja:

2017. szeptember 27.
Gondolatok a zöld könyvtárról és annak gyakorlatáról 
Dubniczky Zsolt (ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára) 

2017. október 11.
Megemlékezés Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetről, halálának huszadik évfordulója alkalmából 
A Berlász Piroska által Soltész Zoltánné hagyatékából az ELTE BTK KITI könyvtárának adományozott dokumentumok bemutatása 

Kiszl Péter intézetigazgató köszöntője 

Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető bevezetője 

"Aurum probatur flamma ..." Emlékek Soltész Zoltánnéról 
W. Salgó Ágnes (OSzK) 

Táblanyomatok, ősnyomtatványok, antikvák és Soltész Zoltánné 
Farkas Gábor Farkas (OSzK) 

2017. november 29.
Furchtbar? fruchtbar! avagy mire jók a hibák... 
Haader Lea (MTA BTK Nyelvtudományi Intézet) 

2017. december 6.
Egyetemes tudás és nemzeti múlt. A könyvtár mint épülettípus klasszifikálódása a 19. században 
Papp Gábor György (MTA BTK Művészettörténeti Intézet) 

*
Beszámolók és képek blogunkban a Nyitott Napok korábbi eseményeiről

2017. szeptember 12., kedd

A tanulás és a tanítás értékelése

Az ELTE Tanárképző Központja által az Eötvös Kiadó gondozásában megjelentetett Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái sorozat 4., A tanulás és a tanítás értékelése címet viselő lektorált tanulmánykötetében (szerk. Károly Krisztina és Homonnay Zoltán) külön fejezetben olvashatók intézetünk oktatóinak közleményei:

7. Könyvtár és értékelés
Kiszl Péter: Mérés és értékelés könyvtári környezetben 299-315. p.
Barátné Hajdu Ágnes – Németh Katalin: A könyvtárhasználati órák értékelésének speciális módszerei 316-327. p.
Senkei-Kis Zoltán: A könyvtárosképzés értékelése a hallgatók szemével 328-338. p.

A tanulmánykötet-sorozat szerkesztőbizottságának tagjai intézetünk részéről Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető és Kiszl Péter intézetigazgató.

- A kiadvány elektronikus formában letölthető
- A kiadványfejezet előzményeiről blogunkban olvashat


2017. szeptember 11., hétfő

Fogadóórák az őszi félévben

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes: szerda 10.30-12.30
Dr. Bella Katalin: páros hét: csütörtök 9.30-10.30 és 18.30-19.30
páratlan hét: csütörtök 12.00-14.00
Dr. Bibor Máté: kedd 14.30-15.30, péntek 10.30-11.30
Dr. Csík Tibor: szerda 17.00-18.00, páros hét: csütörtök 9.00-10.30
Dr. Dippold Péter: kedd 15.30-17.30 (helyszín: FSzEK)
Dr. Fodor János: szerda 9.00-10.00 és 11.30-12.30
Dr. habil. Kiszl Péter: csütörtök 14.00-16.00 (titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján)
Dr. Kosztyánné Dr. Mátrai Rita: kedd 9.30-10.30, csütörtök 12.00-13.00
Dr. Németh Katalin: kedd 13.00-14.00, szerda 14.00-15.00
Dr. Senkei-Kis Zoltán: kedd 15.30-17.30.

2017. szeptember 9., szombat

IFLA projektek és akciók - Barátné Hajdu Ágnes előadása az ELTE Egyetemi Könyvtárban

2017. augusztus 31-én immár hatodik alkalommal rendezték meg a Hagyományok és kihívások szakmai napot az ELTE Egyetemi Könyvtárban. Az idei program alcíme: Zöld utat a jövőnek. Könyvtárak a fenntarthatóságért. Mint ahogy a cím jelzi is a fenntarthatóságot, a környezettudatosságot és a zöld elvet járták körül az előadások és beszélgetések mind hazai, mind nemzetközi aspektusból.
A konferenciát Darázs Lénárd, az ELTE általános rektorhelyettese nyitotta meg, akinek köszöntőjéből megtudtuk, hogy egyetemünk már az ősz folyamán el fogja fogadni az intézmény fenntarthatósági programját, s ilyen módon ez a rendezvény szorosan illeszkedik az aktuális egyetemi törekvésekhez.
A konferencia összefoglaló képet kívánt nyújtani a hazai és a nemzetközi zöld könyvtári törekvésekről, eredményekről az IFLA aktuális stratégiai törekvéseinek tükrében. Ehhez illeszkedően tartotta Barátné Hajdu Ágnes, az IFLA Igazgatósági Tanácsának tagja Könyvtári támogatás az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz. IFLA projektek és akciók címmel előadását.

A délelőtt folyamán elhangzott további előadások:
Ritter Dávid, ELTE Informatikai Igazgatóság, igazgató: Smart egyetem
Dubniczky Zsolt, ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára: A könyvtárak következő generációja: a zöld könyvtár
Mátyás Melinda, ELTE Egyetemi Könyvtár Gyűjteményszervezési Osztály: Beszédes Kálmán digitalizált hagyatéka az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. Rajzok, kéziratok és megjelent írások

Délután két szekcióban folytatódott a program: az első szekcióban a könyvtár, mint a fenntartható építkezés része témakörét, a másodikban néhány adatbázis-szolgáltató, a konferencia tárgyához szorosan kapcsolódó tartalmait követhették az érdeklődők. A szekciók kötetlen szakmai beszélgetéssel zárultak.

- Fényképek az eseményről galériánkban
- További beszámoló az eseményről 


2017. szeptember 8., péntek

Hagyományok és kihívások V. konferenciakötet

Megjelent az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár évente megrendezésre kerülő országos könyvtárszakmai napjának 2016-os Hagyományok és kihívások V. Múlt és jövő konferenciakötete, melyben Kiszl Péter intézetigazgató Az IFLA stratégiai célkitűzései – hazai és nemzetközi könyvtári párhuzamok című tanulmánya is olvasható. A további közlemények lektorálásában intézetünk oktatói is részt vettek.

- A kötet elektronikus formában elérhető az ELTE repozitóriumában
- Bővebben a kiadványról az Egyetemi Könyvtár oldalán

2017. szeptember 5., kedd

Barátné Hajdu Ágnes és hallgatóink az IFLA konferencián

2017. augusztus 17. és 25. között megrendezett 83. IFLA konferencián, a lengyelországi Wrocławban intézetünket Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony, MKE elnök, valamint két önkéntes MA hallgatónk, Pataki Fruzsina és Tót Barbara képviselte.  Az idei IFLA konferencia szlogenje, vezető témája: Libraries. Solidarity. Society.

Az első napon, augusztus 17-én került sor az igazgatótanács konferenciaszervező bizottságának ülésére, majd az azt követő napokban a teljes Governing Board tanácskozására, valamint az egyes bizottságok Standing Committee találkozására is. Az első napon volt mód az önkéntesek képzésére is, ezt követően már keményen helyt kellett állniuk az érkezők regisztrációjában és eligazításában.  Az első információk között mindig a résztvevők száma és ezek országonkénti megosztás szerepel. Itt vált bizonyossá, hogy talán sosem látott méretű magyar képviseletet köszönthettünk Wrocławban: 24-en regisztráltak az önkéntesekkel együtt! Ebben a számban meghatározó volt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének pályázata és 10 ösztöndíja, az önkénteseket toborzó hazai fórumok.
Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagjaként, immár 11. alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében. Örömhír, hogy 2018-ban ismét szerepet kap a Kuala Lumpurban megrendezendő IFLA konferencia Tudásmenedzsment Szekció nyilvános ülésének szervezőbizottságában, illetve ismét megválasztottak az egész konferenciáért felelős bizottságba is.


A konferencia kiemelkedő eseményei voltak a reggelenként megszervezett plenáris ülések, a stratégiai tervek akciópontjaihoz társuló események, a Global Vision akcióhoz kapcsolódó rendezvények az elnöki programban és a leendő elnök, Gloria Pérez-Salmerón workshopján is. Itt mutatták be először a Library Map of the World interaktív térképet, melynek kidolgozásában a GB tagok közül Victoria Okojie mellett Barátné Hajdu Ágnes vett részt. 78 országból, köztük  Magyarországról találunk itt adatokat, továbbá történeteket a könyvtári kapcsolódásokról az ENSZ Fenntartható fejlődési célokhoz.

A Tudásmenedzsment Szekció eseményein kívül Barátné Hajdu Ágnes a következő programokon vett részt: Subject Analysis and Access Section, Literacy and Reading Section, Education and Training Section, Continuing Professional Development and Workplace Learning Section, Library Theory and Research Section, Public Library Section, Management of Library Associations, Agricultural Libraries SIG, Library History Special Interest Group, EBLIDA megbeszélés, UNESCO és Marrakesh előadások, az OCLC bemutatói és a küldöttközgyűlés.

Hallgatóink tartalmas élménybeszámolóját a helyszínről, élőben szerkesztett blogjukon olvashatják:
- Önkéntesként Wrocławban [blog]
Helytállásukra és munkájukra büszkék lehetünk!

További fényképek galériánkban:
- IFLA konferencia - Wrocław [galéria]

2017. augusztus 29., kedd

2017/2018 Tanévkezdési információk

Tisztelt Hallgatók! Szeretettel köszöntjük Önöket az új tanévben!

Új hallgatóinknak gratulálunk sikeres felvételi eredményeikhez, melyekről honlapunk korábbi bejegyzésében közöltünk adatokat. Örömmel jelezhetjük, hogy az augusztusi pótfelvételi során további hallgatókkal gyarapodott diákságunk.

A tanévkezdésről elsőéves alap- és mesterszakos hallgatóink számára  részletes információkkal szolgálunk a 2017. szeptember 5-én (kedden) 9:00 órától szervezett tájékoztató napon, a Múzeum krt. 6-8. fszt. 11-es teremben.

Mindenkit szeretettel várunk, s készséggel válaszolunk a felmerülő kérdésekre!

Levelező képzéseink időpontjai:

BA 1. évf. és MA 1. évf. páros heteken:
1. szeptember 21-22.
2. október 5-6.
3. október 19-20.
4. november 16-17.
5. november 30. - december 1.
6. december 14-15.

BA 2-3. évf. és MA 2. évf. páratlan heteken:
1. szeptember 28-29.
2. október 12-13.
3. október 26-27.
4. november 9-10.
5. november 23-24.
6. december 7-8.

A BA levelezősök konzultációs alkalmai péntekenként, az MA levelezős hallgatóké pedig csütörtökön és péntekenként lesznek.

2017. augusztus 1., kedd

ELTE-LIS felvételi statisztika 2017

A www.felvi.hu július 27-i adatközlése alapján hazánkban - 2017 szeptemberében is - képzőhelyünkön kezdi meg tanulmányait a legtöbb informatikus könyvtáros BA és könyvtártudomány MA hallgató. 2017 szeptemberétől könyvtárostanár osztatlan tanárképzési szakpártagot is gondoz intézetünk. Emellett természetesen továbbra is működik az országban egyedülálló, a tudósképzést szolgáló könyvtártudományi doktori (PhD) programunk.
Informatikus könyvtáros BA szakunkra - mind nappali, mind levelező tagozatra - még lehetőség nyílik pótfelvételi keretében jelentkezni.

BA - MA felvételi eredmény - összehasonlító statisztika letöltése [.pdf]

BA -nappali

2017. július 29., szombat

Diplomaosztó 2017.

2017. július 17-én, hagyományosan a Gólyavár Mária Terézia termében vehették át okleveleiket intézetünk nappali és levelező tagozatos informatikus könyvtáros alap- és mesterszakos hallgatói.


Az ünnepi eseményen dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató kézfogással köszöntötte a képzéseinket sikerrel elvégző szakembereket.  Bízunk abban, hogy mindannyiuknak segíthettünk elmélyedni a könyvtártudományban és annak tudományos kontextusában. Reméljük, örömüket lelik hivatásukban, s rövidesen szakmánk jeles képviselői között láthatjuk viszont Önöket!

Szívből gratulálunk és eredményes pályakezdést kívánunk! 

- Képek a diplomaosztóról galériánkban (fotó: Selmeczi Tamás)

2017. július 26., szerda

A hajózási információforrásokról - Kiszl Péter az M1 műsorában

Kiszl Péter intézetigazgató, a Hálózati révkalauz kötet szerzője 2017. július 23-án az M1 közszolgálati televízió Médiaklikk című műsorában a hajózási információs rendszerekről beszélt.
Az összeállításban megszólalt Spányik Gábor, a Mahart PassNave Személyhajózási Kft. ügyvezető igazgatója is.

- A műsor megtekinthető az MTVA oldalán (a bejátszás 15:00-től indul)
- Újabb aranykorát éli a hazai hajózás -  a műsor szövege a hirado.hu-n
- Képek a műsorból

2017. július 25., kedd

Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában

Az idén nyolcvankettedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete immár 49. vándorgyűlését tartotta Miskolcon, július 5-7. között. A plenáris ükés és a tizenkét szekció ülés témája: Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában volt.  A konferencián Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető, MKE elnök több alkalommal is tartott előadást. A nyitó plenáris ülés érdekes és újszerű színfoltja volt, hogy Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke videóüzenetben köszöntötte a könyvtárosokat.

Intézetünk hallgatói a szokásoknak megfelelően idén is szép számban (7 MA és 11 BA hallgató) képviselték az ELTÉ-t, látogatták az előadásokat, szakmai érdeklődésük szerint válogatva a szekciók között, s részt vettek a közös programokon, hiszen az előadások mellett könyvtárlátogatás és a szakmai kirándulások (Lillafüred, Vizsoly) színesítették a vándorgyűlést. A kiállítókkal való beszélgetések alkalmával is mindig lehetett találkozni hallgatóinkkal, s a baráti vacsorán szinte mindannyian részt vettünk, itt készült a közös fénykép. Az idei év fénypontja a közös éneklés volt, ahol az igazi közösségként elénekelt dal figyelmet és tiszteletet kapott a könyvtárosok szakmai közösségében. Összegzésként elmondható, hogy jelenlétüket, szakmai érdeklődésüket és emberi magatartásukat tekintve is büszkék lehetünk mindazokra, akik 2017-ben képviselték Intézetünket a könyvtárosok legnagyobb seregszemléjén Miskolcon.- Hallgatóink beszámolója
- További képek az eseményről

2017. július 24., hétfő

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évi vándorgyűlésén

Érdekes véletlen, hogy a Magyar Levéltárosok Egyesülete éves vándorgyűlésének is a Miskolci Egyetem adott helyet 2017. július 10. és 12. között egy héttel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. vándorgyűlése után.  A köszöntők és a Dóka Klára-díjak átadása után következő plenáris ülésen első előadóként Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony tartott Könyvtárak a társadalom szolgálatában címmel előadást. Az első napon elhangzott további előadások:
- Deme Péter elnök, Pulszky Társaság: Múzeumok a változó világban
- Török András igazgató, Summa Artium Nonprofit Kft.: Civil szervezetek együttműködése a levéltárakkal
- Horváth J. András főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára: Levéltárak és a 21. század társadalmi kihívásai
- Borsodi Csaba intézetigazgató, dékán-helyettes, ELTE BTK: Új kihívások: a levéltáros-képzés átalakítása
- Herman István igazgató, MNL VeML: Levéltáros életpályamodell.
A rendezvény második napja a szekcióülésekkel, majd a kirándulásokkal folytatódott.

- Képek az eseményről

2017. július 23., vasárnap

Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj

Tisztelt Hallgatóink!
Örömmel hívjuk fel figyelmüket arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) meghirdette pályázatát mesterszakos hallgatók számára, könyvtárszakmai tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjprogram létrehozása a Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) fõigazgatója, valamint Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) igazgatója által aláírt szakmai együttműködési megállapodás részeként segíti a kiemelkedő tehetséggel bíró pályakezdők OSZK-beli elhelyezkedését, támogatja azokat a könyvtári hivatás iránt érdeklődő nappali tagozatos egyetemi hallgatókat, akik az új generáció képviselőiként gazdagítani kívánják a nemzeti könyvtárat, részt kívánnak venni tudásukkal és elkötelezettségükkel a szakmai fejlődésben, a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodásban.

- A Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj részletes pályazati kiírása az OSZK honlapján
- Az együttműködési megállapodásról korábbi blogbejegyzésünk mellett az ELTE honlapján is olvashatnak részleteket.2017. július 14., péntek

Munkatársaink írásai a Könyvtári Figyelőben

Tisztelettel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Könyvtári Figyelő 2017. második negyedévi számát (2017. 2.), melyben három munkatársunk, Kiszl Péter intézetigazgató, Patkósné Tóth Zsuzsanna könyvtáros és Fodor János adjunktus munkáit olvashatják.

A Megszólított elődök rovatban olvasható Kiszl Péter és Patkósné Tóth Zsuzsanna: „Harmonikus egységbe olvad itt a józan gyakorlatiasság, az elmélet, a tudományos kutatás és a mások kutatásának a támogatása.” című tanulmánya Csapodi Csaba (1910–2004) és Csapodiné Gárdonyi Klára (1911–1993) munkásságáról.
pp. 232-250.

A Könyvszemle rovatban pedig A könyvtár és a tudományos kutatás paradigmaváltásában címmel Fodor János ismerteti Koltay Tibor – Špiranec, Sonja – Z. Karvalics László: Research 2.0 and the future of information literacy című angol nyelvű tanulmánykötetét (London, Chandos, 2015.)
pp. 257-261.

2017. július 7., péntek

Tanévzáró a Római-parton

Intézetünk oktatói idén is hajóra szálltak, hogy a tavaszi félév utolsó értekezletén a Római-part egyik teraszán találkozzanak. Tartalmas tanévet zártunk, emlékeztetett Kiszl Péter intézetigazgató az árnyas fák alatt hagyományosan szót kérve, s felidézte az eseményekben és örömteli változásokban gazdag őszt, telet és tavaszt. Könyvbemutatók és megemlékezések, élénk érdeklődéssel kísért szakmai rendezvények, rádió és TV-szereplések vagy a Nyitott Napok rendezvénysorozat állandósága és folyamatosan magas színvonala, hallgatóink lelkes részvétele a BOBCATSSS 2018 előkészületeiben, sikeres szereplésük az OTDK-n és első publikációik a szaksajtóban - mind azt bizonyítja, hogy a diáksággal, együttműködő partnerekkel és intézményekkel összefogva élettel teli, hétről-hétre értékeket és eredményeket teremtő egyetemi műhellyé váltunk, amely kész a megújulásra, fejlődésre is. Két új oktató, Dippold Péter és Csík Tibor csatlakozott tantestületünkhöz idén, Bella Katalin doktorált, Patkósné Tóth Zsuzsanna egyetemi kitüntetésben részesült, Kiszl Péter az ELTE Szenátusának tagja lett, Barátné Hajdu Ágnest pedig másodszor is az IFLA Governing Board tagjai közé választották. Nyitottnak kell maradnunk: pályakezdéstől a tudományos kutatásig, a hazai szakmai kérdésektől a globális problémákig. Jártak nálunk norvég, portugál, lengyel, mongol kollégák, német és angol digitális bölcsészek, rangos hazai szakemberek sora vendégelőadóként, nálunk ülésezett a hazai képzőhelyeket tömörítő Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma, s még könyvtárbusz is érkezett meghívásunkra. Széles körű elismerést keltett a Hazai György-projekt és a Neon Budapest adatbázis, létrejött a Digitális Bölcsészet Központ, új tervek, együttműködési megállapodások születtek, az Országos Közegészségügyi Intézettel még a tanév utolsó napjaiban is.
Bízunk abban, hogy jövőre is visszatérhetünk a Duna-part árnyas fái alá, de a változó idők sodrásában saját céljaink állandósága a biztos fogódzó: hallgatóink szakmai fejlődéséért dolgozva, tudományterületünkön közös eredményeket elérni - felújított intézeti terekkel - várjuk a következő évben minden jelenlegi és új diákunkat, kollégánkat a Múzeum körútra. Frissen végzetteinket szeretettel invitáljuk a diplomaosztóra és sikeres pályakezdést kívánunk mindannyiuknak, reméljük, viszont látjuk Őket mielőbb: személyesen, a szaksajtóban, kollégaként és együttműködő partnerekként a könyvtártudományban!

- További fényképek

2017. július 4., kedd

Együttműködés a közegészségügyi információs rendszer fejlesztéséért

Szakmai együttműködési megállapodást kötött az Országos Közegészségügyi Intézet és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 2017. június 28-án.
A szerződést Mezey Barna rektor, Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár és az EMMI több vezető tisztségviselője jelenlétében Surján Orsolya, az Országos Közegészségügyi Intézet megbízott főigazgatója nevében Koltai Áron igazgató, valamint Borhy László, az ELTE BTK dékánja és Kiszl Péter, az ELTE BTK KITI intézetigazgatója írta alá.
Az együttműködés során az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete, illetve Könyvtártudományi doktori programja vezető szakértői támogatást nyújt az Országos Epidemiológiai Központ „Értékmentés, Johan Béla Könyvtár- és Információs Központ fejlesztése” programjához.


Az egyetem az intézmény létrehozását elősegítő Rockefeller Alapítványhoz köthető, 90 évre visszanyúló történeti gyökerek feltárásában, a közel 60 országra kiterjedő nemzetközi tájékoztatási kapcsolatok újjászervezésében, végcélként pedig egy korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő, multifunkciós szakkönyvtár és közegészségügyi szakmai információs rendszer kidolgozásában működik közre.

- A könyvtár történetéről bővebben
- A hír az ELTE honlapján
- Képek az eseményről galériánkban

2017. július 2., vasárnap

Tartalomszolgáltató műhelyünk tavaszi munkáiból

A félév munkáját lezárva idén is szeretnénk hírt adni műhelyünk eredményeiről, kiemelve néhány izgalmas témát, jól sikerült hallgatói munkát. A Neon Budapest adatbázisról korábban már beszámoltunk, de végzős MA hallgatóink ebben a félévben összefoglalták saját tartalomszolgáltatási projektjeikben szerzett tapasztalataikat is.

Figyelmükbe ajánljuk:
Nagy Gábor: Szociális és kulturális reform a századelő Budapestjén
Kiss Attila Csaba: Kínai könyvtárak
Incze Dorottya: Töredékek a német juhászkutyáról
Kóger Dóra: Viking hétköznapok
Henézi Katalin: Korea irodalmi világa
című kutatásait.
- További témák tartalomjegyzékünkben

Elsőéves mesterszakos hallgatóink a FSZEK Budapest Gyűjteménnyel közös, készülő projektünkön dolgoztak, de besegítettek a Neon Budapest honlap létrehozásába is. Vendégül láttuk szakértőként többek között Pusztai Enikőt és Kincses Károly fotótörténészt (képünkön balra fent), a Pusztai kép-hagyaték feldolgozása során.

Tovább bővítettük digitális gyűjteményeket elemző, azokat jelen állapotukban megörökítő áttekinésünket. Néhány inspiráló példa:
British Pathé: Abonyi Magdolna
Rijks Museum Collection: Kovács Dorottya Marianna
The Digital Einstein Papers: Abonyi Magdolna
Central Florida Memory: Ivanics Márta
HathiTrust: Batisz Márton
- További digitális gyűjtemények elemzése

Végül, de nem utolsó sorban, folytattuk a külföldi szakirodalom szemlézését - a tavaszi félévben sorra került pl.:
Gaiman, Neil: Why our future depends on libraries, reading and daydreaming. [Miért függ a jövőnk a könyvtáraktól - olvasás és álmodozás] - ref. Cserép Viktória
Kumbier, Alana; Starkey, Julia: Access Is Not Problem: Disability Justice and Libraries. [A hozzáférés nem megoldott: a fogyatékkal élőkhöz való méltányos viszony és a könyvtár] - ref. Pataki Fruzsina
Kowalczyk, Piotr: Library of the future: 8 technologies we would love to see. [A jövő könyvtára: 8 eszköz, amelyet a könyvtárban látni szeretnénk] - ref. Móring Tibor
Gerber, Scott: How the Internet of Things is changing the face of business. [Hogyan változtatja meg a Dolgok Internete az üzletek arculatát?] - ref. Bodnár Barbara
Harviainen, J. Tuomas: Information literacies of self-identified sadomasochists: an ethnographic case study. [A szado-mazochizmus és az információs műveltség] - ref. Tót Barbara
- További szemlézett cikkek, tanulmányok

Hallgatóink munkáját köszönjük, s reméljük, a Neon-projekt sikerét látva, hasznosnak érzik a tartalomfejlesztésbe és -kutatásba fektetett munkájukat!