Keresés

2017. augusztus 1., kedd

ELTE-LIS felvételi statisztika 2017

A www.felvi.hu július 27-i adatközlése alapján hazánkban - 2017 szeptemberében is - képzőhelyünkön kezdi meg tanulmányait a legtöbb informatikus könyvtáros BA és könyvtártudomány MA hallgató. 2017 szeptemberétől könyvtárostanár osztatlan tanárképzési szakpártagot is gondoz intézetünk. Emellett természetesen továbbra is működik az országban egyedülálló, a tudósképzést szolgáló könyvtártudományi doktori (PhD) programunk.
Informatikus könyvtáros BA szakunkra - mind nappali, mind levelező tagozatra - még lehetőség nyílik pótfelvételi keretében jelentkezni.

BA - MA felvételi eredmény - összehasonlító statisztika letöltése [.pdf]

BA -nappali

2017. július 29., szombat

Diplomaosztó 2017.

2017. július 17-én, hagyományosan a Gólyavár Mária Terézia termében vehették át okleveleiket intézetünk nappali és levelező tagozatos informatikus könyvtáros alap- és mesterszakos hallgatói.


Az ünnepi eseményen dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató kézfogással köszöntötte a képzéseinket sikerrel elvégző szakembereket.  Bízunk abban, hogy mindannyiuknak segíthettünk elmélyedni a könyvtártudományban és annak tudományos kontextusában. Reméljük, örömüket lelik hivatásukban, s rövidesen szakmánk jeles képviselői között láthatjuk viszont Önöket!

Szívből gratulálunk és eredményes pályakezdést kívánunk! 

- Képek a diplomaosztóról galériánkban (fotó: Selmeczi Tamás)

2017. július 26., szerda

A hajózási információforrásokról - Kiszl Péter az M1 műsorában

Kiszl Péter intézetigazgató, a Hálózati révkalauz kötet szerzője 2017. július 23-án az M1 közszolgálati televízió Médiaklikk című műsorában a hajózási információs rendszerekről beszélt.
Az összeállításban megszólalt Spányik Gábor, a Mahart PassNave Személyhajózási Kft. ügyvezető igazgatója is.

- A műsor megtekinthető az MTVA oldalán (a bejátszás 15:00-től indul)
- Újabb aranykorát éli a hazai hajózás -  a műsor szövege a hirado.hu-n
- Képek a műsorból

2017. július 25., kedd

Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában

Az idén nyolcvankettedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete immár 49. vándorgyűlését tartotta Miskolcon, július 5-7. között. A plenáris ükés és a tizenkét szekció ülés témája: Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában volt.  A konferencián Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető, MKE elnök több alkalommal is tartott előadást. A nyitó plenáris ülés érdekes és újszerű színfoltja volt, hogy Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke videóüzenetben köszöntötte a könyvtárosokat.

Intézetünk hallgatói a szokásoknak megfelelően idén is szép számban (7 MA és 11 BA hallgató) képviselték az ELTÉ-t, látogatták az előadásokat, szakmai érdeklődésük szerint válogatva a szekciók között, s részt vettek a közös programokon, hiszen az előadások mellett könyvtárlátogatás és a szakmai kirándulások (Lillafüred, Vizsoly) színesítették a vándorgyűlést. A kiállítókkal való beszélgetések alkalmával is mindig lehetett találkozni hallgatóinkkal, s a baráti vacsorán szinte mindannyian részt vettünk, itt készült a közös fénykép. Az idei év fénypontja a közös éneklés volt, ahol az igazi közösségként elénekelt dal figyelmet és tiszteletet kapott a könyvtárosok szakmai közösségében. Összegzésként elmondható, hogy jelenlétüket, szakmai érdeklődésüket és emberi magatartásukat tekintve is büszkék lehetünk mindazokra, akik 2017-ben képviselték Intézetünket a könyvtárosok legnagyobb seregszemléjén Miskolcon.- Hallgatóink beszámolója
- További képek az eseményről

2017. július 24., hétfő

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évi vándorgyűlésén

Érdekes véletlen, hogy a Magyar Levéltárosok Egyesülete éves vándorgyűlésének is a Miskolci Egyetem adott helyet 2017. július 10. és 12. között egy héttel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. vándorgyűlése után.  A köszöntők és a Dóka Klára-díjak átadása után következő plenáris ülésen első előadóként Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony tartott Könyvtárak a társadalom szolgálatában címmel előadást. Az első napon elhangzott további előadások:
- Deme Péter elnök, Pulszky Társaság: Múzeumok a változó világban
- Török András igazgató, Summa Artium Nonprofit Kft.: Civil szervezetek együttműködése a levéltárakkal
- Horváth J. András főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára: Levéltárak és a 21. század társadalmi kihívásai
- Borsodi Csaba intézetigazgató, dékán-helyettes, ELTE BTK: Új kihívások: a levéltáros-képzés átalakítása
- Herman István igazgató, MNL VeML: Levéltáros életpályamodell.
A rendezvény második napja a szekcióülésekkel, majd a kirándulásokkal folytatódott.

- Képek az eseményről

2017. július 23., vasárnap

Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj

Tisztelt Hallgatóink!
Örömmel hívjuk fel figyelmüket arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) meghirdette pályázatát mesterszakos hallgatók számára, könyvtárszakmai tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjprogram létrehozása a Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) fõigazgatója, valamint Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) igazgatója által aláírt szakmai együttműködési megállapodás részeként segíti a kiemelkedő tehetséggel bíró pályakezdők OSZK-beli elhelyezkedését, támogatja azokat a könyvtári hivatás iránt érdeklődő nappali tagozatos egyetemi hallgatókat, akik az új generáció képviselőiként gazdagítani kívánják a nemzeti könyvtárat, részt kívánnak venni tudásukkal és elkötelezettségükkel a szakmai fejlődésben, a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodásban.

- A Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj részletes pályazati kiírása az OSZK honlapján
- Az együttműködési megállapodásról korábbi blogbejegyzésünk mellett az ELTE honlapján is olvashatnak részleteket.2017. július 14., péntek

Munkatársaink írásai a Könyvtári Figyelőben

Tisztelettel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Könyvtári Figyelő 2017. második negyedévi számát (2017. 2.), melyben három munkatársunk, Kiszl Péter intézetigazgató, Patkósné Tóth Zsuzsanna könyvtáros és Fodor János adjunktus munkáit olvashatják.

A Megszólított elődök rovatban olvasható Kiszl Péter és Patkósné Tóth Zsuzsanna: „Harmonikus egységbe olvad itt a józan gyakorlatiasság, az elmélet, a tudományos kutatás és a mások kutatásának a támogatása.” című tanulmánya Csapodi Csaba (1910–2004) és Csapodiné Gárdonyi Klára (1911–1993) munkásságáról.
pp. 232-250.

A Könyvszemle rovatban pedig A könyvtár és a tudományos kutatás paradigmaváltásában címmel Fodor János ismerteti Koltay Tibor – Špiranec, Sonja – Z. Karvalics László: Research 2.0 and the future of information literacy című angol nyelvű tanulmánykötetét (London, Chandos, 2015.)
pp. 257-261.

2017. július 7., péntek

Tanévzáró a Római-parton

Intézetünk oktatói idén is hajóra szálltak, hogy a tavaszi félév utolsó értekezletén a Római-part egyik teraszán találkozzanak. Tartalmas tanévet zártunk, emlékeztetett Kiszl Péter intézetigazgató az árnyas fák alatt hagyományosan szót kérve, s felidézte az eseményekben és örömteli változásokban gazdag őszt, telet és tavaszt. Könyvbemutatók és megemlékezések, élénk érdeklődéssel kísért szakmai rendezvények, rádió és TV-szereplések vagy a Nyitott Napok rendezvénysorozat állandósága és folyamatosan magas színvonala, hallgatóink lelkes részvétele a BOBCATSSS 2018 előkészületeiben, sikeres szereplésük az OTDK-n és első publikációik a szaksajtóban - mind azt bizonyítja, hogy a diáksággal, együttműködő partnerekkel és intézményekkel összefogva élettel teli, hétről-hétre értékeket és eredményeket teremtő egyetemi műhellyé váltunk, amely kész a megújulásra, fejlődésre is. Két új oktató, Dippold Péter és Csík Tibor csatlakozott tantestületünkhöz idén, Bella Katalin doktorált, Patkósné Tóth Zsuzsanna egyetemi kitüntetésben részesült, Kiszl Péter az ELTE Szenátusának tagja lett, Barátné Hajdu Ágnest pedig másodszor is az IFLA Governing Board tagjai közé választották. Nyitottnak kell maradnunk: pályakezdéstől a tudományos kutatásig, a hazai szakmai kérdésektől a globális problémákig. Jártak nálunk norvég, portugál, lengyel, mongol kollégák, német és angol digitális bölcsészek, rangos hazai szakemberek sora vendégelőadóként, nálunk ülésezett a hazai képzőhelyeket tömörítő Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma, s még könyvtárbusz is érkezett meghívásunkra. Széles körű elismerést keltett a Hazai György-projekt és a Neon Budapest adatbázis, létrejött a Digitális Bölcsészet Központ, új tervek, együttműködési megállapodások születtek, az Országos Közegészségügyi Intézettel még a tanév utolsó napjaiban is.
Bízunk abban, hogy jövőre is visszatérhetünk a Duna-part árnyas fái alá, de a változó idők sodrásában saját céljaink állandósága a biztos fogódzó: hallgatóink szakmai fejlődéséért dolgozva, tudományterületünkön közös eredményeket elérni - felújított intézeti terekkel - várjuk a következő évben minden jelenlegi és új diákunkat, kollégánkat a Múzeum körútra. Frissen végzetteinket szeretettel invitáljuk a diplomaosztóra és sikeres pályakezdést kívánunk mindannyiuknak, reméljük, viszont látjuk Őket mielőbb: személyesen, a szaksajtóban, kollégaként és együttműködő partnerekként a könyvtártudományban!

- További fényképek

2017. július 4., kedd

Együttműködés a közegészségügyi információs rendszer fejlesztéséért

Szakmai együttműködési megállapodást kötött az Országos Közegészségügyi Intézet és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 2017. június 28-án.
A szerződést Mezey Barna rektor, Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár és az EMMI több vezető tisztségviselője jelenlétében Surján Orsolya, az Országos Közegészségügyi Intézet megbízott főigazgatója nevében Koltai Áron igazgató, valamint Borhy László, az ELTE BTK dékánja és Kiszl Péter, az ELTE BTK KITI intézetigazgatója írta alá.
Az együttműködés során az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete, illetve Könyvtártudományi doktori programja vezető szakértői támogatást nyújt az Országos Epidemiológiai Központ „Értékmentés, Johan Béla Könyvtár- és Információs Központ fejlesztése” programjához.


Az egyetem az intézmény létrehozását elősegítő Rockefeller Alapítványhoz köthető, 90 évre visszanyúló történeti gyökerek feltárásában, a közel 60 országra kiterjedő nemzetközi tájékoztatási kapcsolatok újjászervezésében, végcélként pedig egy korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő, multifunkciós szakkönyvtár és közegészségügyi szakmai információs rendszer kidolgozásában működik közre.

- A könyvtár történetéről bővebben
- A hír az ELTE honlapján
- Képek az eseményről galériánkban

2017. július 2., vasárnap

Tartalomszolgáltató műhelyünk tavaszi munkáiból

A félév munkáját lezárva idén is szeretnénk hírt adni műhelyünk eredményeiről, kiemelve néhány izgalmas témát, jól sikerült hallgatói munkát. A Neon Budapest adatbázisról korábban már beszámoltunk, de végzős MA hallgatóink ebben a félévben összefoglalták saját tartalomszolgáltatási projektjeikben szerzett tapasztalataikat is.

Figyelmükbe ajánljuk:
Nagy Gábor: Szociális és kulturális reform a századelő Budapestjén
Kiss Attila Csaba: Kínai könyvtárak
Incze Dorottya: Töredékek a német juhászkutyáról
Kóger Dóra: Viking hétköznapok
Henézi Katalin: Korea irodalmi világa
című kutatásait.
- További témák tartalomjegyzékünkben

Elsőéves mesterszakos hallgatóink a FSZEK Budapest Gyűjteménnyel közös, készülő projektünkön dolgoztak, de besegítettek a Neon Budapest honlap létrehozásába is. Vendégül láttuk szakértőként többek között Pusztai Enikőt és Kincses Károly fotótörténészt (képünkön balra fent), a Pusztai kép-hagyaték feldolgozása során.

Tovább bővítettük digitális gyűjteményeket elemző, azokat jelen állapotukban megörökítő áttekinésünket. Néhány inspiráló példa:
British Pathé: Abonyi Magdolna
Rijks Museum Collection: Kovács Dorottya Marianna
The Digital Einstein Papers: Abonyi Magdolna
Central Florida Memory: Ivanics Márta
HathiTrust: Batisz Márton
- További digitális gyűjtemények elemzése

Végül, de nem utolsó sorban, folytattuk a külföldi szakirodalom szemlézését - a tavaszi félévben sorra került pl.:
Gaiman, Neil: Why our future depends on libraries, reading and daydreaming. [Miért függ a jövőnk a könyvtáraktól - olvasás és álmodozás] - ref. Cserép Viktória
Kumbier, Alana; Starkey, Julia: Access Is Not Problem: Disability Justice and Libraries. [A hozzáférés nem megoldott: a fogyatékkal élőkhöz való méltányos viszony és a könyvtár] - ref. Pataki Fruzsina
Kowalczyk, Piotr: Library of the future: 8 technologies we would love to see. [A jövő könyvtára: 8 eszköz, amelyet a könyvtárban látni szeretnénk] - ref. Móring Tibor
Gerber, Scott: How the Internet of Things is changing the face of business. [Hogyan változtatja meg a Dolgok Internete az üzletek arculatát?] - ref. Bodnár Barbara
Harviainen, J. Tuomas: Information literacies of self-identified sadomasochists: an ethnographic case study. [A szado-mazochizmus és az információs műveltség] - ref. Tót Barbara
- További szemlézett cikkek, tanulmányok

Hallgatóink munkáját köszönjük, s reméljük, a Neon-projekt sikerét látva, hasznosnak érzik a tartalomfejlesztésbe és -kutatásba fektetett munkájukat!

2017. július 1., szombat

Intézetünk egy jelentős IFLA dokumentumban

Az IFLA egyik legikonikusabb stratégiai programja az International Advocacy Programme (IAP), melynek keretében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében 2016 decemberében Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony is részt vett egy workshop-on. Ennek kapcsán az informatikus könyvtáros MA első évfolyam hallgatóinak volt alkalma mélyebben megismerkedni az ENSZ Fenntartható fejlődés céljai programmal, a könyvtárak adta válaszokkal és magyar analógiákat keresni. Erről ad számot a májusban aktualizált IAP Update. 


2017. június 30., péntek

MKE Lengyel nap intézetünkben

2017 WLIC – Wroclaw. Lengyel impressziók a 2017-es IFLA konferencia előtt címmel tartott szakmai napot Intézetünkben június 23-án a Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – International Federation of Library Association and Institutions) idén Lengyelországban, Wroclawban tartja éves konferenciáját. A konferencia közelsége, az önkéntesek csapatának nyitottsága minden eddiginél nagyobb csapatot hozott össze, akik lehetőséget kaptak a konferencián való részvételre. Az MKE ösztöndíjas felhívásával több kollégának, önkéntesnek és előadónak sikerült támogatást nyújtania a részvételhez. Az önkéntesek között ott találjuk többek között három nappalis MA-s hallgatónkat: Bodnár Barbarát, Pataki Fruzsinát és Tót Barbarát.
A szakmai napon lehetőség nyílt a lengyel kultúrába való rövid bepillantásra. Előadást tartott: Megyes Klára a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsa elnöke és az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület elnöke: Benyomások Lengyelországról - 13 év kirándulásai nyomán; Sebestyén Ewa az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatója: Két hazában - két kultúrában, valamint Barátné Hajdu Ágnes a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke: A lengyel könyvtárügy és a WLIC 2017 – Wroclaw címmel.
Az előadásokat baráti beszélgetés követte az előttünk álló feladatokról az önkéntesek, előadók, résztvevők, szervezők részvételével.

2017. június 26., hétfő

Bibor Máté "A könyv és olvasója" konferencián

A könyv és olvasója: A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban címmel rendeztek konferenciát az ELTE BTK középkorászai az MTA Könyvtár és Információs Központban 2017. június 15–16-án.
A rendezvényt az MTA KIK főigazgatója, Monok István nyitotta meg, majd akadémiai, CEU-s, ELTE-s és OSZK-s kutatók, oktatók és doktoranduszok előadásai következtek. Többek között Gulyás Borbála (MTA BTK MI), Györkös Attila (DE BTK), Kelényi Borbála (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport), Kiss Farkas Gábor (ELTE BTK), Korondi Ágnes (MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport), Mikó Árpád (MTA BTK MI), Molnár Dávid (MTA–ELTE HECE) és Zsupán Edina (MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport) referátumát hallhatták az egybegyűltek.
Külön szekció szólt az ELTE Egyetemi Könyvtár Cod. Ital. 3 jelzetű, olasz nyelvű kódexéről. A kézirat fizikai jellemzőiről és történetéről intézetünk oktatója, Bibor Máté beszélt, a kódexet művészettörténeti szempontból Boreczky Anna (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport) vizsgálta, filológiailag Falvay Dávid (ELTE BTK) elemezte, nyelvészetileg pedig Fridl Viktória (ELTE BTK) mutatta be.

Az Arisztotelész-, Cassiodorus-, Cicero- és Seneca-szemelvényeket, ill. kivonatokat tartalmazó kéziratot sokáig spanyolként tartották számon, bár egyértelműen olasz nyelven írták. Hazai szemszögből azért érdekes, mert egyike annak a harmincöt kódexnek, amelyeket II. Abdülhamid szultán 1877-ben ajándékozott az Egyetemi Könyvtárnak. Szakmai körökben világhírűvé azonban a könyvtest utolsó lapján látható, 15. századi rajz teszi, amely feltehetően Iustinianus császár elpusztult lovasszobrát ábrázolja.

- A kézirat az ELTE EK online katalógusában
- A teljes kódex digitalizált változata az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban
- A konferencia programja

2017. június 20., kedd

IFLA: Újraválasztották Barátné Hajdu Ágnest

Örömmel adunk hírt róla, hogy az IFLA honlapján a pénteki napon közzétett választási eredmények szerint Intézetünk tanszékvezetője, az MKE elnöke, Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docens az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Governing Board tagja lett, immár második alkalommal.  Ezt a pozíciót a világszervezet szabályai szerint összesen kétszer lehet betölteni.  A tanárnő 2013-ban elsőként kapott jelölést az IFLA Igazgatósági Tanácsába a magyar könyvtárosok közül, majd a mostanit megelőzően először 2015-2017 közötti időszakra választották meg.

Barátné Hajdu Ágnes Intézetünk nemzetközi kapcsolatait is meghatározóan, hosszú ideje képviseli a könyvtártudomány és szakma érdekeit az IFLA-ban. Tizenkét éve tagja az IFLA Tudásmenedzsment Szekciónak. Tudományos tevékenysége révén számos nemzetközi szervezethez kötődik (ISKO, UDC Consortium), 2010 és 2011 között tagja volt a Bill and Melinda Gates Alapítvány Tanácsadó Testületének is. Szakmai kapcsolatainak számos eleme megjelenik Intézetünk ERASMUS kapcsolataiban.

Szívből gratulálunk Barátné Hajdu Ágnesnek!

- További információkat olvashat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete honlapján.

2017. június 11., vasárnap

Könyvtárak a vállalkozókért - intézetünk a TMT-ben

Az ELTE BTK könyvtártudományi oktatási programjában kiemelt helyet kap a magyarországi (kis)vállalkozásfejlesztési törekvések könyvtári-információs támogatása, valamint a piacgazdasági környezetben magabiztos jártassággal rendelkező könyvtárosok képzése.
Az üzleti információ elmélete és gyakorlata 1-2. című informatikus könyvtáros mesterszakos tantárgy teljesítésének részkövetelményeként 2016 tavaszán és őszén készültek a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 2017. évi 5. számában - tematikus összeállításban - megjelent hallgatói recenziók, melyeket a kurzust vezető Kiszl Péter intézetigazgató tanulmánya foglal keretbe:

Kiszl Péter: Könyvtárak a vállalkozókért - nemzetközi impressziók 235-240. p.

Csordás Dániel: Vállalkozók támogatása és a gazdasági fejlődés a floridai könyvtárakban 252-253. p.
Kiss Attila Csaba: Az egyetemi könyvtárak és a vállalkozók együttműködése 254-255. p.
Farkas Csenge: Befektetési szakértők elektronikus és digitális információhasználata Kuvaitban 256-258. p.
Hujber Zsófia: Új kölyök a háztömbben: egy pályakezdő üzleti könyvtáros nehézségei és diadalai 259-260. p.
Henézi Katalin: A kínai egyetemi könyvtárosok új szerepe: szabadalmi információszolgáltatás fejlesztése a Nanjing Műszaki Egyetem könyvtárában 261-262. p.
Incze Dorottya: Könyvtárosok és a Vállalkozói Kiképzőtábor Veteránoknak 262-263. p.
Kiss Attila Csaba: Kisvállalkozás-fejlesztési központok és könyvtárak: egy felmérés 264-265. p.
Török Karola: Információs szakemberek a versenyszférában: esettanulmány francia vállalatokról 266-267. p.

- A szám teljes tartalomjegyzéke
- Szakmai együttműködési megállapodásunkról a TMT-vel, illetve a BME OMIKK-kal

2017. június 5., hétfő

Intézeti projektünkről a médiában

Tartalomszolgáltató műhelyünk Neon Budapest projektjének május 26-án megrendezett bemutatója népszerű témának bizonyult a médiában: az Index képszerkesztőjének másnapra megjelent helyszíni tudósítását követően, de attól függetlenül, Elképesztően klassz az új neonreklám-térkép címmel számolt be munkánk eredményéről Mindeközben rovatuk, s kisvártatva átvette hírét a 444.hu is.
Június elsején a Kossuth Rádió Közelről című magazinműsora is félórás tematikus blokkban foglalkozott Intézetünk munkájával. Prusinszki Istvánnal a Múzeum körút neonjairól a helyszínen készítettek külső felvételt, majd élő adásban, a rádió stúdiójában Fodor Jánossal és a grafikai arculatot megformáló Patkós Lucával készült interjú. Kránitz Balázs műsorvezető kérdésére Fodor János elmondta: valójában mindegy volt a téma, hiszen Intézetünk tartalomszolgáltatási projektjei olyan helyzetek modelljei, melyekben a könyvtáros feladata meglátni bármely értékes gyűjtemény összefüggéseit, hiteles információkig vezető kontextusát, s úgy kínálni azt a weben, közösségi médiában, hogy kedvet kapjon megismeréséhez és megosztásához is az olvasó. Így, bár természetes, hogy az újabb  nemzedéknek mást, kevesebbet jelentenek a neonjelek, tájékoztató munkájuk mégis felkeltheti irántuk a  jövő olvasóinak érdeklődését is. Az összeállítás a Mediaklikk archivumában 60 napig hallgatható vissza.
Június 8-án a We Love Budapest is hírt adott munkánkról, június 22-én visszatért a témára a Mindeközben.

Bízunk benne, hogy a projektben részt vett hallgatóink is örömmel látják, hogy gyakorlásként létrehozott webmunkáik széles érdeklődésre számíthatnak!

Térképre vitték a fogyatkozó budapesti neonörökséget - Nagy Attila Károly - Index.hu, 2017.05.27.
Elképesztően klassz az új neonreklám-térkép - Zubreczki Dávid - Index.hu/Mindeközben, 2017. 05. 29.
- Itt nézheted meg, hol vannak neonreklámok Budapesten - Herczeg Márk - 444.hu, 2017. 05.29.
- A Neon Budapestről a Közelről adásában - Kossuth Rádió, Mediaklikk.hu, 2017. 06. 01.
Már neten és térképen is elérhetőek a legszebb budapesti neonreklámok - welovebudapest.com, 2017.06.08.
Utazik a neonfelirat. Tudjuk honnan jön, csak azt nem tudjuk hová viszik Zubreczki Dávid - Index.hu/Mindeközben, 2017. 06. 22.
- Beszámolónk az eseményrőlblogunkban 

2017. június 3., szombat

Egészség – Információ – Könyvtár

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára, valamint az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár 2017. május 18-án rendezte meg 3. konferenciáját Egészség – Információ – Könyvtár címmel.
A rendezvényen intézetünket  Barátné Hajdu Ágnes és Senkei-Kis Zoltán képviselte.
A bevezető nagyelőadás Ádány Róza: Népegészségügyi kihívások Magyarországon címmel hangzott el.
A konferencián workshopot tartott többek között egykori hallgatónk Ruttkay Szivia is Open Acces a gyakorlatban címmel.

- Összefoglaló az eseményről a Semmelweis Egyetem honlapján
- További képek az eseményről a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapján

2017. június 2., péntek

A 110 éves Németh László Városi Könyvtár ünnepén

Idén ünnepli a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár fennállásának 110. évfordulóját, amelynek alkalmából 2017. május 16-án konferenciát szerveztek, illetve átadták a Németh László-plakettet is. Az elmúlt 110 év alatt sok minden történt a könyvtár életében. A kezdetektől napjainkig rengeteg program valósult meg, számos híres személy fordult meg a falak között, emléküket őrzik a vendégkönyvek, melyekben találkozhatunk helyi emblematikus szerepelők kézjegyével, illetve az ország nagyjainak bejegyzéseivel is. A 110 év alatt a jelenlegi, Andrássy utcai épület már a nyolcadik a sorban, ahol otthonra lelt a tudástár, ez a hely sem tűnik azonban  utolsónak, véglegesnek. Az épületet nem könyvtárnak szánták,  a raktárhelyiségek rossz állapotban vannak, napirendre került az új könyvtár létrehozásának igénye. Már lezárult a konzultáció, amelynek során kikérték a lakosok véleményét is, s ehhez kapcsolódott a pénteki konferencia is, amelyre olyan könyvtár- és építészeti szakembereket hívtak meg, akik saját példájukon keresztül, vagy szakmai szempontból világították meg a modern könyvtárépítészet kívánalmait. Az előadók között szerepelt Barátné dr. Hajdu Ágnes, Intézetünk tanszékvezetője, a MKE elnöke, az IFLA Igazgatótanácsának tagja, Ramháb Mária főtanácsos, a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár igazgatója, az IKSZ elnöke, Liebhauser János, a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója, Lévai Tamás és Varsányi András okleveles építészmérnökök. Az ünnepség részeként átadták a Németh László-plakettet is. Ebben az évben Prof. Dr. Imre László egyetemi tanár kapta az elismerést.

- Képek az eseményről
- Beszámoló az eseményről -  Promenade.hu

2017. május 31., szerda

Intézetünk közreműködésével megnyitott Hazai György könyvtára

Prof. dr. Hazai György akadémikus, a jeles orientalista, turkológus könyvtárának rendezéséről Dr. Hazai Kingával 2016. december 1-jén állapodott meg  dr. habil. Kiszl Péter és Barátné dr. Hajdu Ágnes, az Intézetünkben rendezett nyilvános projektindító tájékoztatón.
Fél év telt el azóta, s május 25-én ünnepélyes keretek között, a lakásának otthont adó épületen elhelyezett emléktábla avatásával megnyílt a gyűjtemény, amely örökösei szándékai szerint biztosítja, hogy a kutatni vágyók munkáiban tovább éljen Hazai György öröksége. „Édesapánk a turkológiának szentelte életét, melynek során a világ egyik legjelentősebb magánkönyvtárát építette fel” – írta Hazai Kinga és Hazai Cecília, az átadót kísérő tudományos konferenciára készült kiadványban. Hogy a könyvtár megnyithasson, alapítványt hoztak létre, amelynek elnöke Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója volt.
A gyűjtemény rendezése és katalogizálása azonban nem valósulhatott volna meg az ELTE hallgatói nélkül. Németh Katalin, intézetünk adjunktusa koordinálja a könyvtár és török szakos hallgatók munkáját, akiknek együttes szakmai tudása nélkülözhetetlen a gyűjtemény köteteinek feldolgozásában. Első lépésként 291 doboznyi anyagot válogatták át, ha egy kiadványból több példányra is bukkantak, azokat az edinburgh-i St. Andrews Egyetemnek és az Azerbajdzsáni Akadémia Központi Könyvtárának ajándékozták. A gyűjtemény néhány darabját vitrinben helyezték el, találtak 17. századi munkákat is, néhány könyvet restauráltatnak. A könyvtárban ma már külön teremben találhatók a szépirodalmi könyvek, a szakirodalmi kötetek és a folyóiratok, a szótárak. Eddig 2700 kötet feldolgozása történt meg, a kutatók munkáját pedig az is segíti majd, hogy az Intézetünk útmutatásával kiválaszott és  telepített Huntéka könyvtári rendszer törökül is elérhető lesz. A könyvek katalogizálása jelenleg is zajlik, de már most 15 ezresre becsülik az állományt.

Az ünnepélyes megnyitó és emléktábla avatás előtt Vékás Lajos, az MTA társadalomtudományi alelnöke méltatta Hazai György örökségét. Az eseményen jelen volt többek között Ahment Cevat Acar, a Török Tudományos Akadémia elnöke, valamint Isa Habibbeyli, az Azerbajdzsáni Tudományos Akadémia alelnöke.

- Beszámolónk a decemberi projektindító eseményről
- A Hazai Könyvtár honlapja, bejegyzések az állomány rendezésének folyamatáról
- Könyvtár a turkológia szolgálatában - Kultúra.hu
- A könyvtár átadásáról és az emléktáblaavatásról - Ferencváros.hu
- A tudományos kísérő rendezvény az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem oldalán

2017. május 29., hétfő

Sikeres szakmai rendezvény neonfényben

Május 26-án délelőtt élénk érdeklődés mellett mutattuk be Neon Budapest című webprojektünket, amely Tartalomszolgáltató műhelyünk két féléves munkájával, Prusinszki István hallgatónk alapgyűjteményére építve, BA és MA hallgatóink gyakorlataként készült el. A Budapesten még látható neonokat  megörökítő, néhány éves fotósorozat témáit hallgatóink ősszel újrafotózták, helyszínrajzot készítettek, regisztrálták a változásokat blogban, térképen és adattáblában. 2017. tavaszán gazdag információs kontextust gyűjtöttünk várostörténeti, kulturális, technikai területen, országos, nemzetközi és múltbéli szakirodalmi kitekintéseket állítottunk össze, a honlap arculatát Patkós Luca tervezőgrafikussal véglegesítettük. A projektbemutatón is a téma komplexitásának érzékeltetésére törekedtünk: tanulságos nemzetközi összehasonlításra adott módot David S. Hill, a varsói Neonmúzeum igazgatója, a történészi-várostörténeti bölcsész-nézőpontot Zeke Gyula író képviselte. A technológia múltjáról Antal Ildikó, az Elektrotechnikai Múzeum igazgatója tartott előadást, érdekes adalékokat mutatva még a rendezvényünket megtisztelő neonkészítő mestereknek is. Az új honlap oktatási és tartalomszolgáltatási hátteréről a projektet vezető Fodor János adjunktus tartott prezentációt, az adatbázis felépítését Prusinszki István mutatta be. Intézetünk folyosóján ezen a délelőttön lekapcsoltuk a villanyt: csak az egyik utolsó neonkészítő manufaktúra egyedi neonja világított, megidézve a Deák tér sarkán sok nemzedék számára emlékezetes Főz-süt-fűt reklámot.
Az Index.hu eseményen részt vett képszerkesztőjének tollából már másnap, nagy terjedelmű, részletes helyszíni tudósítás jelent meg intézetünk projektbemutatójáról.

- Nagy Attila Károly: Térképre vitték a fogyatkozó budapesti neonörökséget.  Index.hu /Tech, 2017.05.27.
- További fényképek az eseményről
- A projektben részt vett hallgatók névsora a honlap impresszumában
- Neon Budapest

2017. május 25., csütörtök

Fogadóórák a vizsgaidőszakban

Tisztelt Hallgatók,
a félév órabeosztásához igazított fogadóóra-beosztás a szorgalmi időszak végével érvényét veszítette.
Kollégáink azonban a vizsgaidőszak alatt is biztosítanak időt a találkozásra, s állnak rendelkezésükre személyes konzultáció igénye esetén.
Az oktatók által megadott vizsgaidőszaki fogadóóra időpontokat megtalálják a honlapjukról nyíló Fogadóóra menüpontra kattintva, vagy az alábbi dokumentumot megnyitva:

Fogadóórák a vizsgaidőszakban - 2017 tavasz/nyár

2017. május 24., szerda

Ünnepélyes könyv-örökbefogadás a Pázmány-napon

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány Pázmány-nap alkalmából könyv-örökbefogadással egybekötött programokkal emlékezett meg egyetemünk alapítójáról.
Az Antall József Tudásközpont Kossuth Lajos Felelet Széchenyi Istvánnak című könyvének örökbefogadásával tisztelgett egyetemünk alapítója előtt. A nagyvonalú támogatást 2017. május 11-én ünnepélyes keretek között a Tudásközpont delegáltjainak jelenlétében intézetünk igazgatója dr. Kiszl Péter, az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány kuratóriumának elnöke jelentette be, átadva dr. Kégler Ádám igazgatóhelyettesnek az Antall József Tudásközpont részére kiállított oklevelet.

- Bővebben az EKSZ oldalán

2017. május 20., szombat

Szakirányos tájékoztató

2017 május 11-én került sor az idei szakirányos tájékoztatóra Intézetünk 6-os tantermében.
Az információ- és tudásmenedzsment specializációval kapcsolatos kérdésekre dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató válaszolt, a könyvtörténet specializációról dr. Bibor Máté adott tájékoztatást az érdeklődő hallgatóknak.
A jelentkezésről és tanulmányi kérdésekről dr. Németh Katalin adjunktust és az Intézeti Képviselet tagjait kérdezhették specializálódásra készülő hallgatóink.

- További képek a tájékoztatóról galériánkban

2017. május 18., csütörtök

Savaria Könyvtártudományi Csoport

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem LXX/2017. (IV. 24.) Szen. sz. határozata a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szervezeti és Működési Rend 1. sz. mellékletének módosításáról 5. pontja szerint a Könyvtár- és Információtudományi Intézet kiegészül a Savaria Könyvtártudományi Csoporttal.

Az ELTE BTK SZMSZ 1. sz. melléklete alapján intézetünk szervezete 2017. április 25-től:

Könyvtár- és Információtudományi Intézet
- Információtudományi Tanszék
- Könyvtártudományi Tanszék
- Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára
- Savaria Könyvtártudományi Csoport

A szombathelyi telephelyen működő intézeti tanszékek helyi tevékenységének koordinálását a Bölcsészettudományi Centrum - Szombathely látja el.

- A szombathelyi integrációval összefüggésben hozott szabályzatmódosításról bővebben (PDF, 2. számú melléklet, 31. oldal)
ELTE Savaria Egyetemi Központ

2017. május 17., szerda

NEON Budapest - projektbemutató és szakmai rendezvény

Neon Budapest című honlapunkon tartalomszolgáltató műhelyünk körképet ad a városképet évtizedeken keresztül meghatározó neonjelek mai állapotáról. Térképen ábrázoltuk a még látható reklámokat, kategóriákba soroltuk és csoportosíthatóvá tettük őket. Gyűjteményünk kontextusaként háttérinformációkat, a témát korábban és máshol kutató közösségekről szóló összefoglalásokat, forrásokat ajánlunk az érdeklődőknek.
Az új webes gyűjtemény bemutatását apropónak tekintve, magát a neon-témát középpontba állítva szeretnénk ismerkedésre, beszélgetésre, megszólalásra hívni a neonreklámok sorsát, s a hely- és kortörténetet fontosnak érző szakértőket, a korábbi neonmentő projktekben szerepet vállalókat.

Gyűjteményünk címlapja: inaplo.hu/neon

Az esemény programja:
- az ELTE BTK KITI helytörténeti, kortörténeti webprojektjeiről Fodor János,
- az elkészült neonvadász-gyűjteményről Prusinszki István,
- várostörténeti kutatásairól Zeke Gyula író, történész,
- a téma technikatörténeti és mérnöki oldaláról Antal Ildikó múzeumigazgató (Elektrotechnikai Múzeum) tart előadást.
- Vendégeink lesznek a varsói neonmúzeum vezetői, s bemutatják intézményüket, terveiket.
- Működő neont hoz, s részt vesz az eseményen Hallgas Mihály, az egyik utolsó neonkészítő kisvállalkozás vezetője
Bízunk a korábban aktív neonvédő-neonmentő csoportok, kezdeményezések. várostörténeti gyűjtemények képviselőinek részvételében.

Időpont, helyszín:
2017. május 26. péntek, 10.00-13.00, ELTE BTK, Múzeum krt. 6-8. főépület, földszint, 6-os terem.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Kérjük, itt regisztráljon: lis.elte.hu/reg

- Nyomtatható brosúra
- Nyomtatható meghívó

2017. május 16., kedd

Megtelt a könyvtárbusz

A pécsi Csorba Győző Könyvtár, valamint az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai együttműködése keretében a Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2-es számú könyvtárbusza 2017. május 9-én (kedden) 9:00-17:00 óra között, a Bölcsész Napok programjának részeként az ELTE Trefort-kerti kampuszára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4-8.) látogatott. Számos érdeklődőt vonzott a 12 méter hosszú és 11,9 tonna súlyú bibliobusz megtekintése. 15:00 órakor már ki is lehetett volna tenni a megtelt táblát, amikor a guruló könyvtárban köszöntőt mondott dr. Kiszl Péter intézetigazgató, majd Márkus István hálózati szakreferens előadást tartott Baranya megye aprófalvainak könyvtári ellátásáról.

- A könyvtárbuszról bővebben
- Könyvtárbusz a Facebookon
- Fényképek a Könyvtárbusz Trefort-kerti napjáról galériánkban2017. május 15., hétfő

Fodor András halálának 20. évfordulóján

A két évtizeddel ezelőtt, Fonyódon elhunyt Kossuth-díjas költő, esszéista, könyvtáros emlékére rendezett kerekasztalbeszélgetésre Czigány György költő, Cs. Varga István és Pomogáts Béla irodalomtörténészek mellett a költő fiát, Fodor Jánost, az intézetünkben gondozott életműkiadás szerkesztőjét  kérte föl Varga István, a fonyódi Városi Könyvtár vezetője, kivel a Nyitott Napok 10. délutánján is találkozhattunk.
A Fonyódi Kulturális Központban 2016. május 6-án rendezett kerekaszalbeszélgetést vezető könyvtáros, Horváth Helga a napokban védi meg egyetemünkön MA szakdolgozatát Fodor András naplóiról. Az emlékezésen Péterdi Gabriella fuvolán, Takácsné Baja Erika zongorán, a fonyódi gimnázium diákjai versmondóként működtek közre.

- További képek gelériánkban: Fonyód Média / Takács Gabriella
- A Fonyód Média videófelvétele

2017. május 14., vasárnap

IFLA elnöki konferencia Athénban

Donna Scheeder második elnöki konferenciáját - összekötve az IFLA  GB üléssel, valamint a 170 fős IFLA Szekciók tisztségviselői számára tartott workshoppal -, 2017.  április 3-án tartotta Athénban. A konferencián Barátné Hajdu Ágnes az IFLA igazgató tanácsának tagjaként vett részt.
A rendezvény az új görög nemzeti könyvtár épületében, Stavros Niarchos Foundation Cultural Centerben volt, ahol még a dokumentumok átköltöztetésére várnak a könyvtárosok.
A konferencia hivatalos köszöntői után Dave Snowden, Cynefin Centre igazgatója (Bangor University, Wales): Illuminating the future, understanding the evolutionary potential of the present c. stratégiailag meghatározó elméleti előadását hallhattuk. A továbbiakban 3 tematikus blokkban a társadalmi, a globalizációs és technikai trendekről és megközelítésekről hallhattunk  kiváló előadásokat. Ezeket követte egy-egy kerekasztal beszélgetés, melyet jó gyakorlatok bemutatása követett.
A három modul moderátora Maria Carme Torras i Calvo (IFLA Professional Committee elnök), Christine Mackenzie (IFLA GB tag, pénztáros, 2019-től IFLA elnök), Glòria Pérez-Salmerón (2017-től IFLA elnök) volt.

- További képek galériánkban

2017. május 13., szombat

IFLA Global Vision Workshop

Április 4 és 5. között - az IFLA történetében először - valamennyi IFLA Szekció tisztségviselője számára workshopot tartottak Athénben. A workshop kítűzött célja az egységes jövőkép megalkotása, a stratégiai kulcsterületek meghatározása és az egységes gondolkodás kialakítása volt. A kiscsoportok az IFLA GB tagok, köztük Barátné Hajdu Ágnes vezetésével végezték munkájukat. A két napos rendezvényen az IFLA, a könyvtárak és a könyvtárosok szövetségének globális jövőképén, a csomópontokon, és az egész szervezetet átfogó cselekvési programján dolgoztak.

2017. május 12., péntek

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Governing Board áprilisi ülésén

2017. március 31. és április 2. között, valamint április 6-án tartották az IFLA soron következő igazgatótanácsi ülését Athénban, ahol többek között Barátné Hajdu Ágnes is beszámolt az elvégzett feladatairól, és a zárónapon tartott képzéseken a GB tagok felkészültek a területi workshopok vezetésére, tutorálására.
Barátné Hajdu Ágnes Athénban a napirenden lévő GB ügyek mellett részt vett a konferencia szervezőbizottság munkájában, a 2. stratégiai kulcsterületek kidolgozásában, valamint beszámolt a Szabványosítási Bizottság munkájáról.

- További képek galériánkban

2017. május 11., csütörtök

Agata Walczak-Niewiadomska ERASMUS kurzusai

2017. április utolsó hetében Agata Walczak-Niewiadomskát, a Lodzi Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének adjunktusát fogadta Kiszl Péter intézetigazgató és Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető.


Lengyelországból érkezett vendégoktatónk előadásainak témái voltak: Emergent literacy as one of the key; Family librarianship; New media in the library for children; Public libraries for children in Poland.

- További képek galériánkban
- Agata Walczak-Niewiadomska prezentációi:
Emergent literacy as one of the_key
Family librarianship
New media in the library for children
Public libraries for children in Poland

2017. május 10., szerda

Kiegészítő informatikai képzési lehetőség!

Az ELTE Informatikai Kar pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévre, egy éves kiegészítő informatikai képzésre az ELTE minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatójának, hogy saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket szerezhessen.

Jelentkezhetnek az alapszak (legalább) első két évét vagy a mesterszak (legalább) egyik évét 2017 szeptemberéig sikeresen teljesítő hallgatók, akik vállalják, hogy egy évig az Informatikai Kar óráit veszik fel, azaz saját szakjuk utolsó tanéve előtt elvégzik a 60 kredites informatika specializációt.

A jelentkezés folyamatos, de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig, azaz 2017. május 19-ig lehet a pályázatokat benyújtani ezen az e-mail címen: info@inf.elte.hu

A képzést ajánlják mindenkinek, aki nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. A képzés fejleszti a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének és értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére, adatok kezelésére, a statisztikai alkalmazásokra, valamint egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

A pályázati anyag tartalma:
- motivációs levél;
- a Tanulmányi Hivatal igazolása a pályázat beadásáig teljesített kreditektől;
- hallgatói nyilatkozat a képzés vállalásáról;
- kredittúlfutási igazolás az alapkarról.

2017. május 9., kedd

Záróvizsgaidőpontok - 2016/17. tavaszi félév

Ezúton értesítjük szakzáró hallgatóinkat a júniusban esedékes záróvizsga időpontokról:

Írásbeli záróvizsga

BA: 2017. június 14. 10.00 MÚK 6-8. mfszt. 34.
MA: 2017. június 13. 11.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.

Szóbeli záróvizsga

BA: 2017. június 20. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
BA: 2017. június 21. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
MA: 2017. június 23. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
Egyetemi osztatlan: 2017. június 21. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.

Minden végző hallgatónknak eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk!

2017. május 8., hétfő

Vendégünk volt Vraukóné Lukács Ilona

A Nyitott Napok 2017 tavaszi szemeszterét záró előadó Vraukóné Lukács Ilona, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár munkatársa volt.
Mint azt a május 3-i előadás címe (Könyvtárbusz, ami összeköt: Guruló könyvtár a Felső-Tisza mentén és a bokortanyákon) is mutatta, ezúttal egy speciális könyvtári szolgáltatás volt a téma: kistelepülések ellátása könyvtárbusszal.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hat, Nyíregyháza környéki bokortanyán és huszonhét, Fehérgyarmat térségében lévő településen – az érintett önkormányzatok és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közötti megállapodás alapján – könyvtárbusszal történik a lakosság könyvtári ellátása. Az előadó bemutatta a települések természeti és épített kincseit, ismertette azt a gazdasági és társadalmi keretet, amelyben a szolgáltatást a jogszabályokkal összhangban biztosítani kell. Különösen kiemelte a térségben lévő települések fővárostól és megyeszékhelytől – és úgy általában mindentől – való távolságát, s ennek mindenre kivetülő hatását. Az esélyegyenlőség (helyesebben az esélyegyenlőtlenség), ami a szolgáltatókat leginkább mozgatja, így a távolságból, az elszigeteltségből, a nagyfokú munkanélküliségből, a falvak elöregedéséből adódó problémák. A közösségépítő intézményrendszer – óvodák, iskolák stb. – felszámolása, ebből adódóan a közösségek felbomlása, az elvándorlás, a lélekszám rohamos csökkenése, a települések fokozatos elnéptelenedése nagy kihívás a szolgáltató számára, de ez adja a feladat szépségét is.

Az előadó invitálta a leendő könyvtárosokat, hogy szakmai gyakorlat keretében ismerkedjenek meg ezzel a szolgáltatással; a reformáció-emlékév apropóján a festett fakazettás mennyezetű templomokkal (Templomok útja), s egyben a varázslatos tájjal is.

Publikációk:
- Megvalósult egy álom: Könyvtárbusz a Felső-Tisza mentén és a Nyíregyháza környéki bokortanyákban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2014/10, 16–29.
- Guruló könyvtár a Felső-Tisza vidékén és a Bokortanyákon = Könyvtárbuszok európai utakon: I. Pécsi könyvtárbusz-találkozó, Pécs, 2015. április 23–25., szerk. Katona Anikó, Pécs, Csorba Győző Könyvtár, 2015 (A Baranya Megyei KSZR Kiadványai, 2), 14–26.

2017. május 7., vasárnap

Tsezen Jigdengombo látogatása Mongóliából

2017. április 27-én Tsezen Jigdengombo, a  Mongol Állami Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének vezetője látogatott intézetünkbe.


A professzort Kiszl Péter intézetigazgató és Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető fogadta, tárgyalásokat folytatva a két intézmény közötti szakmai együttműködés lehetőségeiről.

- További képek a látogatásról galériánkban

2017. május 6., szombat

XXXIII. OTDK

2017. április 18-20. között rendezték meg a XXXIII. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióját a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. A Könyvtártudományi Alszekcióban Intézetünk Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkörének képviseletében öt hallgatónk indult:

Gyura Eszter: Az ünnepi könyvhét 1990-től napjainkig. Felkészítő tanára: Barátné Hajdu Ágnes
Hujber Zsófia: Használói szükségletek a változó környezetben: az orvosok információkeresési szokásai. Felkészítő tanárai: Barátné Hajdu Ágnes és Kiszl Péter
Kelemen Márta: Social bookmarking. Felkészítő tanára: Senkei-Kis Zoltán
Kiss Attila Csaba: Kínai könyvtárügy 1860 és 1949 között. Felkészítő tanára: Bibor Máté
Millich Dóra: Könyvmegsemmisítés Magyarországon a középkortól napjainkig. Felkészítő tanára: Bibor Máté.

Minden diákunk nagyszerű bemutatóval bizonyította rátermettségét és a választott témájában való elmélyülését. A Könyvtár- és Információtudományi Intézet végzett informatikus könyvtáros MA szakos hallgatója, Gyura Eszter Az ünnepi könyvhét 1990-től napjainkig c. dolgozata második díjat kapott, a Könyvtárostanárok Egyesületének különdíját Kelemen Márta nyerte el.

Büszkék vagyunk mindannyiukra és szeretettel gratulálunk hallgatóinknak és felkészítő tanáraiknak!

Eredmények (PDF)
További fényképek:
- Intézeti galériánk
OTDK XXXIII - hivatalos galéria


2017. május 5., péntek

Bella Katalin sikeres doktori védése

2017. április 28-án 10:30 órától az ELTE BTK D épület, Alagsori Tanácstermében került sor intézetünk oktatója, Bella Katalin A Szépirodalmi Könyvkiadó története (1950-1956) című doktori (PhD) értekezésének sikeres nyilvános védésére.

A bíráló bizottság elnöke Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, a bírálók Dippold Péter és Palotai Mária, a bizottság titkára Fodor János, további tagjai Bényei Miklós, Borsodi Csaba és Tóvári Judit voltak. A doktorandusz témavezetője Kiszl Péter.

A nyilvános vitában Barátné Hajdu Ágnes, Bényei Miklós, Draskóczy István, Kulcsár Szabó Ernő, Sebestyén György és Tóvári Judit szólalt föl.

- További képek az eseményről galériánkban

2017. május 4., csütörtök

Könyvtárbusz a Trefort-kertben

A pécsi Csorba Győző Könyvtár, valamint az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai együttműködése keretében a Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2-es számú könyvtárbusza 2017. május 9-én (kedden), a Bölcsész Napok programjának részeként az ELTE Trefort-kerti kampuszára látogat. 15:00 órától 18:00 óráig az érdeklődőket a 12 méter hosszú és 11,9 tonna súlyú bibliobusz bemutatásával, továbbá ingyenes wifivel várják a szervezők. 15:00 órakor köszöntőt mond dr. Kiszl Péter intézetigazgató, majd Márkus István hálózati szakreferens tart előadást Baranya megye aprófalvainak könyvtári ellátásáról.

A könyvtárbuszról bővebben: 

2017. április 27., csütörtök

Az OKR születése - vendégünk volt Vígh Annamária

2017. április 27-én Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kulturális Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztályának vezetője volt Kiszl Péter intézetigazgató Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című kurzusának vendége. Főosztályvezető asszony felvázolta a könyvtári terület közelmúltbéli főbb eredményeit és jövőbeli stratégiai céljait, majd részletesen szólt az Országos Könyvtárszakmai Rendszer (OKR) kialakításáról. Hallgatói kérdésekből kiindulva élénk diskurzus alakult ki a könyvtárosképzés helyzetéről, a pályakezdők elhelyezkedési lehetőségeiről, a frissen végzettek szakmában tartásáról, illetve az életpályamodellről.

2017. április 26., szerda

Vendégünk volt S. Sárdi Margit

A Nyitott Napok tavaszi félévének harmadik rendezvényére április 19-én került sor. Vendégünk, S. Sárdi Margit, az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének nyugdíjas docense előadásában elmondta, hogy a 17–18. században a középkori eredetű, Istenre hagyatkozó, a gyógyítással szemben szkeptikus szemléletet a fűben-fában orvosságot sejtő empiria térnyerése után fokozatosan kiszoríttotta az okokat fölismerő, hatóanyagokkal operáló orvostudomány és gyógyszerészet. A kialakulóban lévő hivatásos orvostudomány és a hagyományokat őrző népi kultúra között hídként létezett egy közvetítő réteg, az elit laikus gyógyító irodalom. A kéziratos gyógyító könyvek írói papok, nemesek, főrangú férfiak és nők, akik ismerték és felhasználták a régebbi gyógyító és füveskönyvek anyagát, de azokat a saját tapasztalataikkal egészítették ki.
Az előadás emellett vázolta az Intra Hungariam sorozat kiadásának elveit, és fölhívta a figyelmet néhány, a kiadás során elért tudományos eredményre is.


S. Sárdi Margit publikációi a témáról:
- Főrangú hölgyek gyógyfüves könyvei = Áldás és átok, csoda és boszorkányság, szerk. Pócs Éva, Bp., Balassi, 2004 (Tanulmányok a transzcendensről, 4), 203–221.
- Bethlen Kata orvosló könyve, Magyar Könyvszemle, 124(2008), 69–71.
- Mágikus gyógyító eljárások 17–18. századi kéziratos recepteskönyvekben = Mágikus és szakrális medicina, szerk. Pócs Éva, Bp., Balassi, 2010 (Tanulmányok a transzcendensről, 7), 524–545.
- Perinatális tanácsok az elit laikus gyógyító kéziratokban = Minden dolgok folytatása: Tanulmányok Deáky Zita 60. születésnapjára, szerk. Smid Bernadett, Bp., 2016, 381–395.

Gyógyító kéziratok kiadása az Attraktor kiadó Intra Hungariam sorozatában:
- Bethlen Kata Orvosló könyve: Anno 1737, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2012 (Intra Hungariam, 4).
- Szentgyörgyi János, Testi orvosságok könyve, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 6).
- Háziasszonyi fortélyok a 18. században, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 7).
- Mindenféle orvosságoknak rend szedése. XVII. századi gyógyító
receptes kézirat,
kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 8).
- Próbált orvosságok leírva: Válogatás XV–XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 9).
- Csenálossi Ravazdi András, Méhtolmács: 1788, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 9).

- További fényképek galériánkban.
- Az eseménysorozat honlapja / beszámolók és fényképek a korábbi előadásokról blogunkban

2017. április 25., kedd

Nyitott Napok 12

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizenkettedik délutánjára:

Könyvtárbusz, ami összeköt:
Guruló könyvtár a Felső-Tisza mentén
és a bokortanyákon

Vraukóné Lukács Ilona
(Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. május 3. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

- Illusztráció: A Guruló könyvtár - fotó: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza
Az eseménysorozat honlapja

2017. április 24., hétfő

Meghívó Bella Katalin doktori védésére

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskolája
Könyvtártudományi Doktori programjának nevében
tisztelettel meghívjuk Önt

Bella Katalin
A Szépirodalmi Könyvkiadó története (1950-1956)
című PhD disszertációjának nyilvános vitájára,

melyet
2017. április 28-án, pénteken 10 óra 30 perckor tartunk
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
D épületének alagsori tanácstermében. (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

A bizottság elnöke: Dr. Kulcsár Szabó Ernő MHAS, egyetemi tanár
Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Dippold Péter PhD, egyetemi adjunktus és Dr. Palotai Mária PhD, főosztályvezető
A bizottság további tagjai:
Dr. Fodor János PhD, egyetemi adjunktus, a bizottság titkára
Dr. Bényei Miklós DSc, egyetemi tanár
A bizottság póttagjai:
Dr. Borsodi Csaba CSc, habilitált egyetemi docens
Dr. Tóvári Judit CSc, főiskolai tanár
Témavezető: Dr. Kiszl Péter PhD, habilitált egyetemi docens

2017. április 17., hétfő

A legnépszerűbbek vagyunk

Az Oktatási Hivatal március 30-án publikálta a 2017. évi általános felvételi eljárás jelentkezési adatait: közel 106 ezren jelentkeztek idén a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Nagy részük alapképzésben és osztatlan mesterképzésben, valamint állami ösztöndíjas formában szeretne továbbtanulni. Idén is az ELTE a legnépszerűbb intézmény: a jelentkezők közül továbbra is minden ötödik (21 499 fő) ide adta be a jelentkezését, első helyen közülük 12 114-en jelölték meg egyetemünk valamely szakját.

Az informatikus könyvtáros alapképzés (BA), valamint a könyvtártudomány mesterképzés (MA) vonatkozásában továbbra is intézetünk vezeti az országos jelentkezési statisztikákat.
A felvi.hu tavaszi adatai alapján Németh Katalin adjunktus aktuális grafikonokkal frissítette a hazai informatikus könyvtáros felsőoktatási képzőhelyek felvételi jelentkezési eredményeit összehasonlító információs oldalunkat.
A grafikonokból látható, hogy a könyvtártudomány iránt érdeklődő felvételizők többsége változatlanul képzőhelyünkön szeretne tanulni. Összeállításunkban megtekinthetőek a BA és MA képzésre leadott felvételi jelentkezések összehasonlító grafikonjai. A korábbi évek statisztikai kimutatásait továbbra is megtalálhatják blogunkban.

Köszöntjük a könyvtártudományi képzéseinkre jelentkező felvételizőket, s köszönjük az Intézetünket választók bizalmát! 
Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk könyvtártudományi doktori (PhD) képzésünket, melyre a jelentkezési határidő április 21. A program aktuális témakiírásai az ODT adatbázisában (www.doktori.hu) böngészhetők. 


- ELTE-LIS - Keretszámok összehasonlítása
- ELTE-LIS - Felvételi jelentkezési adatok
- Az ELTE és a BTK az országos jelentkezési adatok tükrében