Keresés

2017. május 18., csütörtök

Savaria Könyvtártudományi Csoport

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem LXX/2017. (IV. 24.) Szen. sz. határozata a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szervezeti és Működési Rend 1. sz. mellékletének módosításáról 5. pontja szerint a Könyvtár- és Információtudományi Intézet kiegészül a Savaria Könyvtártudományi Csoporttal.

Az ELTE BTK SZMSZ 1. sz. melléklete alapján intézetünk szervezete 2017. április 25-től:

Könyvtár- és Információtudományi Intézet
- Információtudományi Tanszék
- Könyvtártudományi Tanszék
- Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára
- Savaria Könyvtártudományi Csoport

A szombathelyi telephelyen működő intézeti tanszékek helyi tevékenységének koordinálását a Bölcsészettudományi Centrum - Szombathely látja el.

- A szombathelyi integrációval összefüggésben hozott szabályzatmódosításról bővebben (PDF, 2. számú melléklet, 31. oldal)
ELTE Savaria Egyetemi Központ

2017. május 17., szerda

NEON Budapest - projektbemutató és szakmai rendezvény

Neon Budapest című honlapunkon tartalomszolgáltató műhelyünk körképet ad a városképet évtizedeken keresztül meghatározó neonjelek mai állapotáról. Térképen ábrázoltuk a még látható reklámokat, kategóriákba soroltuk és csoportosíthatóvá tettük őket. Gyűjteményünk kontextusaként háttérinformációkat, a témát korábban és máshol kutató közösségekről szóló összefoglalásokat, forrásokat ajánlunk az érdeklődőknek.
Az új webes gyűjtemény bemutatását apropónak tekintve, magát a neon-témát középpontba állítva szeretnénk ismerkedésre, beszélgetésre, megszólalásra hívni a neonreklámok sorsát, s a hely- és kortörténetet fontosnak érző szakértőket, a korábbi neonmentő projktekben szerepet vállalókat.

Gyűjteményünk címlapja: inaplo.hu/neon

Az esemény programja:
- az ELTE BTK KITI helytörténeti, kortörténeti webprojektjeiről Fodor János,
- az elkészült neonvadász-gyűjteményről Prusinszki István,
- várostörténeti kutatásairól Zeke Gyula író, történész,
- a téma technikatörténeti és mérnöki oldaláról Antal Ildikó múzeumigazgató (Elektrotechnikai Múzeum) tart előadást.
- Vendégeink lesznek a varsói neonmúzeum vezetői, s bemutatják intézményüket, terveiket.
- Működő neont hoz, s részt vesz az eseményen Hallgas Mihály, az egyik utolsó neonkészítő kisvállalkozás vezetője
Bízunk a korábban aktív neonvédő-neonmentő csoportok, kezdeményezések. várostörténeti gyűjtemények képviselőinek részvételében.

Időpont, helyszín:
2017. május 26. péntek, 10.00-13.00, ELTE BTK, Múzeum krt. 6-8. főépület, földszint, 6-os terem.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Kérjük, itt regisztráljon: lis.elte.hu/reg

- Nyomtatható brosúra
- Nyomtatható meghívó

2017. május 16., kedd

Megtelt a könyvtárbusz

A pécsi Csorba Győző Könyvtár, valamint az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai együttműködése keretében a Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2-es számú könyvtárbusza 2017. május 9-én (kedden) 9:00-17:00 óra között, a Bölcsész Napok programjának részeként az ELTE Trefort-kerti kampuszára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4-8.) látogatott. Számos érdeklődőt vonzott a 12 méter hosszú és 11,9 tonna súlyú bibliobusz megtekintése. 15:00 órakor már ki is lehetett volna tenni a megtelt táblát, amikor a guruló könyvtárban köszöntőt mondott dr. Kiszl Péter intézetigazgató, majd Márkus István hálózati szakreferens előadást tartott Baranya megye aprófalvainak könyvtári ellátásáról.

- A könyvtárbuszról bővebben
- Könyvtárbusz a Facebookon
- Fényképek a Könyvtárbusz Trefort-kerti napjáról galériánkban2017. május 15., hétfő

Fodor András halálának 20. évfordulóján

A két évtizeddel ezelőtt, Fonyódon elhunyt Kossuth-díjas költő, esszéista, könyvtáros emlékére rendezett kerekasztalbeszélgetésre Czigány György költő, Cs. Varga István és Pomogáts Béla irodalomtörténészek mellett a költő fiát, Fodor Jánost, az intézetünkben gondozott életműkiadás szerkesztőjét  kérte föl Varga István, a fonyódi Városi Könyvtár vezetője, kivel a Nyitott Napok 10. délutánján is találkozhattunk.
A Fonyódi Kulturális Központban 2016. május 6-án rendezett kerekaszalbeszélgetést vezető könyvtáros, Horváth Helga a napokban védi meg egyetemünkön MA szakdolgozatát Fodor András naplóiról. Az emlékezésen Péterdi Gabriella fuvolán, Takácsné Baja Erika zongorán, a fonyódi gimnázium diákjai versmondóként működtek közre.

- További képek gelériánkban: Fonyód Média / Takács Gabriella
- A Fonyód Média videófelvétele

2017. május 14., vasárnap

IFLA elnöki konferencia Athénban

Donna Scheeder második elnöki konferenciáját - összekötve az IFLA  GB üléssel, valamint a 170 fős IFLA Szekciók tisztségviselői számára tartott workshoppal -, 2017.  április 3-án tartotta Athénban. A konferencián Barátné Hajdu Ágnes az IFLA igazgató tanácsának tagjaként vett részt.
A rendezvény az új görög nemzeti könyvtár épületében, Stavros Niarchos Foundation Cultural Centerben volt, ahol még a dokumentumok átköltöztetésére várnak a könyvtárosok.
A konferencia hivatalos köszöntői után Dave Snowden, Cynefin Centre igazgatója (Bangor University, Wales): Illuminating the future, understanding the evolutionary potential of the present c. stratégiailag meghatározó elméleti előadását hallhattuk. A továbbiakban 3 tematikus blokkban a társadalmi, a globalizációs és technikai trendekről és megközelítésekről hallhattunk  kiváló előadásokat. Ezeket követte egy-egy kerekasztal beszélgetés, melyet jó gyakorlatok bemutatása követett.
A három modul moderátora Maria Carme Torras i Calvo (IFLA Professional Committee elnök), Christine Mackenzie (IFLA GB tag, pénztáros, 2019-től IFLA elnök), Glòria Pérez-Salmerón (2017-től IFLA elnök) volt.

- További képek galériánkban

2017. május 13., szombat

IFLA Global Vision Workshop

Április 4 és 5. között - az IFLA történetében először - valamennyi IFLA Szekció tisztségviselője számára workshopot tartottak Athénben. A workshop kítűzött célja az egységes jövőkép megalkotása, a stratégiai kulcsterületek meghatározása és az egységes gondolkodás kialakítása volt. A kiscsoportok az IFLA GB tagok, köztük Barátné Hajdu Ágnes vezetésével végezték munkájukat. A két napos rendezvényen az IFLA, a könyvtárak és a könyvtárosok szövetségének globális jövőképén, a csomópontokon, és az egész szervezetet átfogó cselekvési programján dolgoztak.

2017. május 12., péntek

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Governing Board áprilisi ülésén

2017. március 31. és április 2. között, valamint április 6-án tartották az IFLA soron következő igazgatótanácsi ülését Athénban, ahol többek között Barátné Hajdu Ágnes is beszámolt az elvégzett feladatairól, és a zárónapon tartott képzéseken a GB tagok felkészültek a területi workshopok vezetésére, tutorálására.
Barátné Hajdu Ágnes Athénban a napirenden lévő GB ügyek mellett részt vett a konferencia szervezőbizottság munkájában, a 2. stratégiai kulcsterületek kidolgozásában, valamint beszámolt a Szabványosítási Bizottság munkájáról.

- További képek galériánkban

2017. május 11., csütörtök

Agata Walczak-Niewiadomska ERASMUS kurzusai

2017. április utolsó hetében Agata Walczak-Niewiadomskát, a Lodzi Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének adjunktusát fogadta Kiszl Péter intézetigazgató és Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető.


Lengyelországból érkezett vendégoktatónk előadásainak témái voltak: Emergent literacy as one of the key; Family librarianship; New media in the library for children; Public libraries for children in Poland.

- További képek galériánkban

2017. május 10., szerda

Kiegészítő informatikai képzési lehetőség!

Az ELTE Informatikai Kar pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévre, egy éves kiegészítő informatikai képzésre az ELTE minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatójának, hogy saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket szerezhessen.

Jelentkezhetnek az alapszak (legalább) első két évét vagy a mesterszak (legalább) egyik évét 2017 szeptemberéig sikeresen teljesítő hallgatók, akik vállalják, hogy egy évig az Informatikai Kar óráit veszik fel, azaz saját szakjuk utolsó tanéve előtt elvégzik a 60 kredites informatika specializációt.

A jelentkezés folyamatos, de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig, azaz 2017. május 19-ig lehet a pályázatokat benyújtani ezen az e-mail címen: info@inf.elte.hu

A képzést ajánlják mindenkinek, aki nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. A képzés fejleszti a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének és értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére, adatok kezelésére, a statisztikai alkalmazásokra, valamint egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

A pályázati anyag tartalma:
- motivációs levél;
- a Tanulmányi Hivatal igazolása a pályázat beadásáig teljesített kreditektől;
- hallgatói nyilatkozat a képzés vállalásáról;
- kredittúlfutási igazolás az alapkarról.

2017. május 9., kedd

Záróvizsgaidőpontok - 2016/17. tavaszi félév

Ezúton értesítjük szakzáró hallgatóinkat a júniusban esedékes záróvizsga időpontokról:

Írásbeli záróvizsga

BA: 2017. június 14. 10.00 MÚK 6-8. mfszt. 34.
MA: 2017. június 13. 11.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.

Szóbeli záróvizsga

BA: 2017. június 20. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
BA: 2017. június 21. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
MA: 2017. június 23. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
Egyetemi osztatlan: 2017. június 21. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.

Minden végző hallgatónknak eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk!

2017. május 8., hétfő

Vendégünk volt Vraukóné Lukács Ilona

A Nyitott Napok 2017 tavaszi szemeszterét záró előadó Vraukóné Lukács Ilona, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár munkatársa volt.
Mint azt a május 3-i előadás címe (Könyvtárbusz, ami összeköt: Guruló könyvtár a Felső-Tisza mentén és a bokortanyákon) is mutatta, ezúttal egy speciális könyvtári szolgáltatás volt a téma: kistelepülések ellátása könyvtárbusszal.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hat, Nyíregyháza környéki bokortanyán és huszonhét, Fehérgyarmat térségében lévő településen – az érintett önkormányzatok és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közötti megállapodás alapján – könyvtárbusszal történik a lakosság könyvtári ellátása. Az előadó bemutatta a települések természeti és épített kincseit, ismertette azt a gazdasági és társadalmi keretet, amelyben a szolgáltatást a jogszabályokkal összhangban biztosítani kell. Különösen kiemelte a térségben lévő települések fővárostól és megyeszékhelytől – és úgy általában mindentől – való távolságát, s ennek mindenre kivetülő hatását. Az esélyegyenlőség (helyesebben az esélyegyenlőtlenség), ami a szolgáltatókat leginkább mozgatja, így a távolságból, az elszigeteltségből, a nagyfokú munkanélküliségből, a falvak elöregedéséből adódó problémák. A közösségépítő intézményrendszer – óvodák, iskolák stb. – felszámolása, ebből adódóan a közösségek felbomlása, az elvándorlás, a lélekszám rohamos csökkenése, a települések fokozatos elnéptelenedése nagy kihívás a szolgáltató számára, de ez adja a feladat szépségét is.

Az előadó invitálta a leendő könyvtárosokat, hogy szakmai gyakorlat keretében ismerkedjenek meg ezzel a szolgáltatással; a reformáció-emlékév apropóján a festett fakazettás mennyezetű templomokkal (Templomok útja), s egyben a varázslatos tájjal is.

Publikációk:
- Megvalósult egy álom: Könyvtárbusz a Felső-Tisza mentén és a Nyíregyháza környéki bokortanyákban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2014/10, 16–29.
- Guruló könyvtár a Felső-Tisza vidékén és a Bokortanyákon = Könyvtárbuszok európai utakon: I. Pécsi könyvtárbusz-találkozó, Pécs, 2015. április 23–25., szerk. Katona Anikó, Pécs, Csorba Győző Könyvtár, 2015 (A Baranya Megyei KSZR Kiadványai, 2), 14–26.

2017. május 7., vasárnap

Tsezen Jigdengombo látogatása Mongóliából

2017. április 27-én Tsezen Jigdengombo, a  Mongol Állami Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének vezetője látogatott intézetünkbe.


A professzort Kiszl Péter intézetigazgató és Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető fogadta, tárgyalásokat folytatva a két intézmény közötti szakmai együttműködés lehetőségeiről.

- További képek a látogatásról galériánkban

2017. május 6., szombat

XXXIII. OTDK

2017. április 18-20. között rendezték meg a XXXIII. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióját a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. A Könyvtártudományi Alszekcióban Intézetünk Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkörének képviseletében öt hallgatónk indult:

Gyura Eszter: Az ünnepi könyvhét 1990-től napjainkig. Felkészítő tanára: Barátné Hajdu Ágnes
Hujber Zsófia: Használói szükségletek a változó környezetben: az orvosok információkeresési szokásai. Felkészítő tanárai: Barátné Hajdu Ágnes és Kiszl Péter
Kelemen Márta: Social bookmarking. Felkészítő tanára: Senkei-Kis Zoltán
Kiss Attila Csaba: Kínai könyvtárügy 1860 és 1949 között. Felkészítő tanára: Bibor Máté
Millich Dóra: Könyvmegsemmisítés Magyarországon a középkortól napjainkig. Felkészítő tanára: Bibor Máté.

Minden diákunk nagyszerű bemutatóval bizonyította rátermettségét és a választott témájában való elmélyülését. A Könyvtár- és Információtudományi Intézet végzett informatikus könyvtáros MA szakos hallgatója, Gyura Eszter Az ünnepi könyvhét 1990-től napjainkig c. dolgozata második díjat kapott, a Könyvtárostanárok Egyesületének különdíját Kelemen Márta nyerte el.

Büszkék vagyunk mindannyiukra és szeretettel gratulálunk hallgatóinknak és felkészítő tanáraiknak!

Eredmények (PDF)
További fényképek:
- Intézeti galériánk
OTDK XXXIII - hivatalos galéria


2017. május 5., péntek

Bella Katalin sikeres doktori védése

2017. április 28-án 10:30 órától az ELTE BTK D épület, Alagsori Tanácstermében került sor intézetünk oktatója, Bella Katalin A Szépirodalmi Könyvkiadó története (1950-1956) című doktori (PhD) értekezésének sikeres nyilvános védésére.

A bíráló bizottság elnöke Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, a bírálók Dippold Péter és Palotai Mária, a bizottság titkára Fodor János, további tagjai Bényei Miklós, Borsodi Csaba és Tóvári Judit voltak. A doktorandusz témavezetője Kiszl Péter.

A nyilvános vitában Barátné Hajdu Ágnes, Bényei Miklós, Draskóczy István, Kulcsár Szabó Ernő, Sebestyén György és Tóvári Judit szólalt föl.

- További képek az eseményről galériánkban

2017. május 4., csütörtök

Könyvtárbusz a Trefort-kertben

A pécsi Csorba Győző Könyvtár, valamint az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai együttműködése keretében a Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2-es számú könyvtárbusza 2017. május 9-én (kedden), a Bölcsész Napok programjának részeként az ELTE Trefort-kerti kampuszára látogat. 15:00 órától 18:00 óráig az érdeklődőket a 12 méter hosszú és 11,9 tonna súlyú bibliobusz bemutatásával, továbbá ingyenes wifivel várják a szervezők. 15:00 órakor köszöntőt mond dr. Kiszl Péter intézetigazgató, majd Márkus István hálózati szakreferens tart előadást Baranya megye aprófalvainak könyvtári ellátásáról.

A könyvtárbuszról bővebben: 

2017. április 27., csütörtök

Az OKR születése - vendégünk volt Vígh Annamária

2017. április 27-én Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kulturális Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztályának vezetője volt Kiszl Péter intézetigazgató Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című kurzusának vendége. Főosztályvezető asszony felvázolta a könyvtári terület közelmúltbéli főbb eredményeit és jövőbeli stratégiai céljait, majd részletesen szólt az Országos Könyvtárszakmai Rendszer (OKR) kialakításáról. Hallgatói kérdésekből kiindulva élénk diskurzus alakult ki a könyvtárosképzés helyzetéről, a pályakezdők elhelyezkedési lehetőségeiről, a frissen végzettek szakmában tartásáról, illetve az életpályamodellről.

2017. április 26., szerda

Vendégünk volt S. Sárdi Margit

A Nyitott Napok tavaszi félévének harmadik rendezvényére április 19-én került sor. Vendégünk, S. Sárdi Margit, az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének nyugdíjas docense előadásában elmondta, hogy a 17–18. században a középkori eredetű, Istenre hagyatkozó, a gyógyítással szemben szkeptikus szemléletet a fűben-fában orvosságot sejtő empiria térnyerése után fokozatosan kiszoríttotta az okokat fölismerő, hatóanyagokkal operáló orvostudomány és gyógyszerészet. A kialakulóban lévő hivatásos orvostudomány és a hagyományokat őrző népi kultúra között hídként létezett egy közvetítő réteg, az elit laikus gyógyító irodalom. A kéziratos gyógyító könyvek írói papok, nemesek, főrangú férfiak és nők, akik ismerték és felhasználták a régebbi gyógyító és füveskönyvek anyagát, de azokat a saját tapasztalataikkal egészítették ki.
Az előadás emellett vázolta az Intra Hungariam sorozat kiadásának elveit, és fölhívta a figyelmet néhány, a kiadás során elért tudományos eredményre is.


S. Sárdi Margit publikációi a témáról:
- Főrangú hölgyek gyógyfüves könyvei = Áldás és átok, csoda és boszorkányság, szerk. Pócs Éva, Bp., Balassi, 2004 (Tanulmányok a transzcendensről, 4), 203–221.
- Bethlen Kata orvosló könyve, Magyar Könyvszemle, 124(2008), 69–71.
- Mágikus gyógyító eljárások 17–18. századi kéziratos recepteskönyvekben = Mágikus és szakrális medicina, szerk. Pócs Éva, Bp., Balassi, 2010 (Tanulmányok a transzcendensről, 7), 524–545.
- Perinatális tanácsok az elit laikus gyógyító kéziratokban = Minden dolgok folytatása: Tanulmányok Deáky Zita 60. születésnapjára, szerk. Smid Bernadett, Bp., 2016, 381–395.

Gyógyító kéziratok kiadása az Attraktor kiadó Intra Hungariam sorozatában:
- Bethlen Kata Orvosló könyve: Anno 1737, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2012 (Intra Hungariam, 4).
- Szentgyörgyi János, Testi orvosságok könyve, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 6).
- Háziasszonyi fortélyok a 18. században, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 7).
- Mindenféle orvosságoknak rend szedése. XVII. századi gyógyító
receptes kézirat,
kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 8).
- Próbált orvosságok leírva: Válogatás XV–XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 9).
- Csenálossi Ravazdi András, Méhtolmács: 1788, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 9).

- További fényképek galériánkban.
- Az eseménysorozat honlapja / beszámolók és fényképek a korábbi előadásokról blogunkban

2017. április 25., kedd

Nyitott Napok 12

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizenkettedik délutánjára:

Könyvtárbusz, ami összeköt:
Guruló könyvtár a Felső-Tisza mentén
és a bokortanyákon

Vraukóné Lukács Ilona
(Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. május 3. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

- Illusztráció: A Guruló könyvtár - fotó: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza
Az eseménysorozat honlapja

2017. április 24., hétfő

Meghívó Bella Katalin doktori védésére

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskolája
Könyvtártudományi Doktori programjának nevében
tisztelettel meghívjuk Önt

Bella Katalin
A Szépirodalmi Könyvkiadó története (1950-1956)
című PhD disszertációjának nyilvános vitájára,

melyet
2017. április 28-án, pénteken 10 óra 30 perckor tartunk
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
D épületének alagsori tanácstermében. (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

A bizottság elnöke: Dr. Kulcsár Szabó Ernő MHAS, egyetemi tanár
Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Dippold Péter PhD, egyetemi adjunktus és Dr. Palotai Mária PhD, főosztályvezető
A bizottság további tagjai:
Dr. Fodor János PhD, egyetemi adjunktus, a bizottság titkára
Dr. Bényei Miklós DSc, egyetemi tanár
A bizottság póttagjai:
Dr. Borsodi Csaba CSc, habilitált egyetemi docens
Dr. Tóvári Judit CSc, főiskolai tanár
Témavezető: Dr. Kiszl Péter PhD, habilitált egyetemi docens

2017. április 17., hétfő

A legnépszerűbbek vagyunk

Az Oktatási Hivatal március 30-án publikálta a 2017. évi általános felvételi eljárás jelentkezési adatait: közel 106 ezren jelentkeztek idén a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Nagy részük alapképzésben és osztatlan mesterképzésben, valamint állami ösztöndíjas formában szeretne továbbtanulni. Idén is az ELTE a legnépszerűbb intézmény: a jelentkezők közül továbbra is minden ötödik (21 499 fő) ide adta be a jelentkezését, első helyen közülük 12 114-en jelölték meg egyetemünk valamely szakját.

Az informatikus könyvtáros alapképzés (BA), valamint a könyvtártudomány mesterképzés (MA) vonatkozásában továbbra is intézetünk vezeti az országos jelentkezési statisztikákat.
A felvi.hu tavaszi adatai alapján Németh Katalin adjunktus aktuális grafikonokkal frissítette a hazai informatikus könyvtáros felsőoktatási képzőhelyek felvételi jelentkezési eredményeit összehasonlító információs oldalunkat.
A grafikonokból látható, hogy a könyvtártudomány iránt érdeklődő felvételizők többsége változatlanul képzőhelyünkön szeretne tanulni. Összeállításunkban megtekinthetőek a BA és MA képzésre leadott felvételi jelentkezések összehasonlító grafikonjai. A korábbi évek statisztikai kimutatásait továbbra is megtalálhatják blogunkban.

Köszöntjük a könyvtártudományi képzéseinkre jelentkező felvételizőket, s köszönjük az Intézetünket választók bizalmát! 
Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk könyvtártudományi doktori (PhD) képzésünket, melyre a jelentkezési határidő április 21. A program aktuális témakiírásai az ODT adatbázisában (www.doktori.hu) böngészhetők. 


- ELTE-LIS - Keretszámok összehasonlítása
- ELTE-LIS - Felvételi jelentkezési adatok
- Az ELTE és a BTK az országos jelentkezési adatok tükrében

2017. április 13., csütörtök

Nyitott Napok 11.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizenegyedik délutánjára:

Az elit laikus gyógyítás magyar nyelvű, kéziratos emlékanyaga (17-18. század)

(ELTE BTK RMIT)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. április 19. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

- Illusztráció: [kötetborító] S. Sárdi Margit (szerk) Próbált orvosságok leírva - Válogatás XV–XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból. 
Az eseménysorozat honlapja

2017. április 12., szerda

A működő értékekért - Europeana és DARIAH

Április 5-én ismét vezető szakemberek látogattak intézetünkbe, s tartottak az ELTE Digitális Bölcsészet Központjával és a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen szervezett vendégelőadásokat.
Henning Scholz (Europeana /Aggregation, Partner & Operations Manager) az Europeana Professional működéséről tartott prezentációt. Szakmának, szakembereknek, a digitális kulturális örökség megőrzéséért felelős intézményeknek az Europeana minőséget, kutathatóságot, közösségi média jelenlétet kínál. Céljuk nem csupán gyűjtemények öszekötése, de értékek működő, jövőbe mutató rendszerének megteremtése. Programjaikkal kutatások, központok, kutatók új kapcsolatait szolgálják, figyelik az oktatási igényeket, hogy tanárok, előadók számára is hasznos funkciókat fejlesszenek. A gyűjteményre épülő kutatásokat ösztöndíj programmal támogatják.
Mike Mertens (DARIAH.EU, CEO) a vezető európai digitális bölcsészeti hálózat vezetőjeként áttekintette  tevékenyégük súlypontjait, működésük területeit az akadémiai blogolástól (hypotheses.org) a szövegkiadási infrastruktúra fejlesztésén és nyílt forráskódú archívumokon át a DARIAH tudományos együttműködési hálózatának számos "alvállalkozásáig". 
A digitális bölcsészeti kutatásokat nem csak a kulturális örökség digitális megőrzésének egyértelmű igénye indokolja. Végletes példaként a gazdasági korlátozások hatását (könyvtárbezárások, növekvő távhasználati igények), s a  "digital humanitarianism" növekvő szerepét említette. Az adatvizualizációban, hírek és források csatornázásában, adatbázisok aggregálásában jártas szakemberek önkéntes és önszerveződő munkája katasztrófák és válságok idején felbecsülhetetlen jelentőségű, s a DARIAH fontos célkitűzése, hogy a digitális bölcsészek e digitális jótékonysági mozgalom "nagykövetei" legyenek.

2017. április 8., szombat

Inspirációk a FSZEK-ből

2017. március 30-án Kiszl Péter intézetigazgató meghívására, a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban mesterszakos kurzus keretében Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója tartott lendületes, gyakorlati példákkal gazdagon illusztrált előadást intézményvezetői tapasztalatairól, illetve könyvtárfejlesztési elképzeléseiről.

A prezentáció után közel egy órás kötetlen szakmai beszélgetés zajlott, melynek során hallgatóink - többek között - a FSZEK által kínált elhelyezkedési és karrierépítési lehetőségekről is tájékozódhattak.


További fényképek
Fodor Péter tavalyi előadása blogunkban
Beszámolók a kurzus korábbi vendégelőadásairól

Kiszl Péter kurzusának következő vendége 2017. április 27-én Vígh Annamária, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztályának vezetője lesz.

2017. április 3., hétfő

A digitális kulturális örökség infrastruktúrái

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete, Könyvtártudományi doktori programja,
valamint Digitális Bölcsészet Központja
a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködésben
tisztelettel várja az érdeklődőket
a következő angol nyelvű szakmai programra:

A digitális kulturális örökség infrastruktúrái 
(Europeana, DARIAH)
- workshop -

Előadók: 
Időpont és helyszín:
2017. április 5. (szerda) 15:00 -16:30 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. magasföldszint 6.

2017. április 2., vasárnap

Helyszínelés, avagy filológia a digitális korban

A könyvtártudomány tudományközi sokszínűsége nem újdonság, mégis meglepő új felismeréseket és izgalmas perspektívát kínál, ha  elmélyedünk az információk hozzáférhetővé tételének digitális bölcsészeti részfeladataiban. A hackerekről vagy bűnügyi helyszínelőkről forgatott sorozatokról kevesen asszociálnak a könyvtártudományra, pedig a kapcsolat korántsem erőltetett: március utolsó délelőttjén, az ELTE Digitális Bölcsészet Központjával és a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen szervezett programon a digital forensics science - azaz digitális törvényszéki eszközök alkalmazásába nyerhettünk betekintést, kifejezetten bölcsészeti, filológiai igények megoldásában.
Mivé változik a kéziratkutatás, levelezések, szövegváltozatok filológiai összehasonlítása a digitális korban? Thorsten Ries (Ghent University) Introduction to Digital Forensics - Hard Drive Philology: Critique Génétique című előadásban Thomas Kling (1957-2005) költői hagyatékának - merevlemezek, működésre bírt régi, elajándékozott laptopok - föltárásán keresztül mutatta be a digitális filológia gyakran hacker-módszereket igénylő eszköztárát a törölt, de felül nem írt fájlok visszaállításától metaadatok, e-mail fiókok, chat logok, felhőtárhelyek, fájl szerkezet és rendszer-visszaállítási pontok elemzéséig.
A digitális hagyatékok archíválásának gyakorlatát és kihívásait Long-Term Preservation of Born Digital Archival Objects: Serving the Unknown Future User című előadásával emelte tágabb horizontra Heinz Werner Kramski (Deutsches Literaturarchiv Marbach), bemutatva az intézményükben őrzött életművek, hagyatékok, archiválandó fájlverziók, fájltípusok problémáit, a kutatási jogok szabályozására és a releváns adatok indexelésére tett informatikai lépések és megoldások sorát.
A vezető európai digitális bölcsészeti hálózat, a DARIAH két kutatójának előadását nagy érdeklődés övezte, terveink szerint Intézetünk a továbbiakban is rendszeres helyszíne lesz hasonló rendezvényeknek.

- További képek galériánkban

2017. március 20., hétfő

Az egyetemi könyvtárakról

2017. március 16-án Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának (BCE EK) főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) elnöke, az Országos Könyvtári Kuratórium (OKK) tagja tartott előadást a felsőoktatási könyvtárak helyzetéről és jövőbeli kihívásairól Kiszl Péter intézetigazgató meghívására a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című kurzus keretében.


- További fényképek
Nagy Zsuzsanna tavalyi előadása blogunkban
Beszámolók a kurzus korábbi vendégelőadásáról

Kiszl Péter kurzusának következő vendége 2017. március 30-án dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója lesz.

2017. március 13., hétfő

Meghívó Thorsten Ries és Heinz Werner Kramski vendégelőadására

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete, Könyvtártudományi doktori programja,
valamint Digitális Bölcsészet Központja
a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködésben
tisztelettel várja az érdeklődőket
a következő angol nyelvű előadásokra:

(Ghent University):
Introduction to Digital Forensics. Hard Drive Philology: Critique Génétique

(Deutsches Literaturarchiv Marbach):
Long-Term Preservation of Born Digital Archival Objects: Serving the Unknown Future User

Időpont és helyszín:
2017. március 31. (péntek) 10:00 órától 11:30 óráig
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. magasföldszint 6.
Kérjük, részvételi szándékát
legkésőbb 2017. március 27-ig
szíveskedjen jelezni:

2017. március 12., vasárnap

A kari Digitális Bölcsészet Központ működésének előkészítése

2017. március 9-én Fodor János adjunktus mutatta be intézetünk digitalizálási projektjeit és webes tartalomszolgáltatásait a Boros Gábor tudományos dékánhelyettes kezdeményezésére - a Petőfi Irodalmi Múzeum partnerségével intézetünkben indult, Kiszl Péter intézetigazgató által támogatott műhelybeszélgetés-sorozaton (korábbi előadók: Palkó Gábor, Földváry Miklós, Péteri Attila), melynek célja a Bölcsészettudományi Kar különböző intézeteiben létrehozott webtartalmak, hálózati fejlesztések számbavétele és a kari Digitális Bölcsészet Központ működésének előkészítése.

Fodor tanár úr felhívta a résztvevő kollégák figyelmét az intézeti webprojektek oktatási programhoz illeszkedő szerepére, illetve hangsúlyozta, hogy a különböző tudományterületek igényeihez szabott, ott alkalmazott IKT eszközrendszerek (pl. könyvtári vagy múzeumi gyűjteménykezelő rendszerek, professzionális forrás-adatbázisok) megismertetése mellett a szakemberjelöltek kompetenciáit úgy kell fejleszteni, hogy XXI. századi bölcsészként maguk is a digitális írásbeliség értő közvetítőivé válhassanak.

A folytatásban 2017. március 31-én 10 órától Heinz Werner Kramski (Deutsches Literaturarchiv Marbach) és Thorsten Ries (Universiteit Gent) tart előadást intézetünkben a Petőfi Irodalmi Múzeummal való együttműködésünk keretében. A részletes meghívót hamarosan közzétesszük, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2017. március 11., szombat

ProQuest LIS Collection

Örömmel tájékoztatjuk hallgatóinkat és kollégáinkat, hogy a ProQuest Library & Information Science Abstracts (LISA) mértékadó könyvtár- és információtudományi referálószolgáltatás mellett intézetünkben hozzáférhető a ProQuest Library Science Database teljes szövegű tartalmakat biztosító rangos könyvtár- és információtudományi adatbázis is.

Eredményes kutatást kívánunk!

Elérés egyetemi hálózatból
- Bővebben a szolgáltatásról
- Feldolgozott folyóiratok

2017. március 10., péntek

Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás címmel tartott nagy sikerű nemzetközi konferenciát 2017. március 1-én az Országos Széchényi Könyvtárban. A konferencia egyik fő szervezője Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető, aki Trendek a kompetencia alapú oktatásban és karrierépítésben címmel tartott előadásában az általános oktatási tendenciák és megcélzott kompetenciák mellett kitért a könyvtárosképzésben megjelenő új feladatokra, illetve rávilágított a hallgatók által fontosnak ítélt kompetenciákra is.
A rendezvényt több ERASMUS partnerintézményünkből érkező professzor megtisztelte előadásával, így Ragnar Audunson és Rosa San Segundo is. Ugyancsak az előadók között üdvözölhettük Börzsönyi Nóra egykori hallgatónkat, a 2015-ös Év ifjú könyvtárosa cím kitüntetettjét, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár munkatársát, aki Könyvtáros a közösségi médiában - készségek és kompetenciák címmel mutatta be prezentációját.

Fényképek az eseményről az MKE galériájában

2017. március 9., csütörtök

Az OSZK informatikai fejlesztéséről

2017. március 2-án Kiszl Péter intézetigazgató meghívására, a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban mesterszakos kurzus keretében Káldos János, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) korábbi általános főigazgató-helyettese, projektvezető tartott nagy sikerű előadást hallgatóinknak az OSZK 1605/2016. (XI. 8.) számú kormányhatározattal összefüggő, 10 milliárd forint összértékű, a nemzeti könyvtár jövőbeli működését alapjaiban meghatározó informatikai fejlesztéséről.

További képek galériánkban
Káldos János tavalyi előadásáról blogunkban:
- Az OSZK Librariában

Kiszl Péter kurzusának következő vendége 2017. március 16-án Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának elnöke lesz.

2017. március 8., szerda

Vendégünk volt Varga István

A Nyitott Napok előadássorozat 10. vendégeként előadó Varga István könyvtáros, helytörténeti kutató pályaképe hallgatóink számára is motíváló, hiszen az olvasóközönségét tájékoztató könyvtáros hivatástudat, s a szolgált település múltjára fókuszáló, termékeny kutatói érdeklődés egybeesése példa értékű. Varga István Nagykőrösön született 1971-ben, 1990 decemberétől dolgozott az ottani könyvtárban kisegítőként. Levelezőn végezte el az OSZK könyvtáros asszisztens képzését, majd szerzett könyvtáros oklevelet a szegedi főiskolán, illetve könyvtári informatikusit a szegedi egyetemen. 2000 januárjától a fonyódi könyvtár vezetője. Bekapcsolódott a helyi közéletbe: emléktáblákat állít, kiállításokat nyit meg, helytörténeti előadásokat tart, városismertető sétákat vezet. 2007-től a könyvtár és a művelődési ház összevonása után programszervezéssel is foglalkozott. Érdeklődése, mely már Nagykőrösön a helytörténeti kutatások irányába fordult, Fonyód múltjának feltárásában kiteljesedhetett. Anekdotákban, tanulságos mozzanatokban gazdag prezentációjában bemutatta az elmúlt 20 évben – gyakorló könyvtárosi, intézményvezetői munkája mellett – sajtó alá rendezett helytörténeti munkáit:

- Nagykőrösi ki kicsoda (1997);
- „A fonyódi öreg fűzfák…” : múltidéző lapozgatás régvolt könyvekben, újságokban
(összeáll. Csutorás Lászlóval, 2000);
- Somogyi könyvtáros ki kicsoda (szerk. Varga Róberttel, 2001);
- Fonyód-fürdőtelep múltja képes levelező-lapokon (2004; 2., bővített kiadás 2007);
- Adalékok a zsidóság fonyódi történetéhez (2005);
- Szaploncai Szaplonczay Manó élete és munkássága írásai és egyéb dokumentumok
tükrében
(sajtó alá rendezés, 2006).
- Fonyód anno… : Képek a régi Fonyódról (2007).
- László Gábor 1896-os fonyódi naplója (sajtó alá rendezés, 2008)
- Fonyódi útikalauz : emlékhelyek, látnivalók Fonyódon (2012);
- A fonyódi Várhegy (összeáll. Szabó Balázzsal, 2013).
- A fonyódi gróf Zichy Béla-telep : Villasor a Balaton felett (2015)
- Festők Fonyódon : 1836-2015 (Géger Melindával, 2015)
- Színcsodák álmodója : Szinyei Merse Pál Fonyódon (Szinyei Merse Annával, 2016)

További képek az eseményről galériánkban (A fotókat Németh Katalin és Fodor János készítette.)
Eseménysorozatunk honlapja
Beszámolók a korábbi előadásokról

2017. március 7., kedd

Szakmai látogatás az Infodoknál

2017. március 1-jén a Kiszl Péter intézetigazgató által vezetett Üzleti információ 2. című gyakorlat keretében informatikus könyvtáros 3. éves, végzős hallgatóink az Infodok Kft.-nél (Magyar Telekom Nyrt. információszolgáltató partnere) tettek szakmai látogatást.
Kóródy Judit központvezető előadásában felvázolta a társaság tevékenységét, majd az elmúlt években bekövetkezett felhasználói igényváltozásokat, és az ehhez történő folyamatos alkalmazkodásukat elemezte.
Búcsúzóul arról is szó esett, hogy milyen felkészültséggel kell rendelkeznie a versenyszférában munkát vállalni kívánó pályakezdő könyvtárosnak.

- További fényképek galériánkban

2017. március 6., hétfő

Pénz7

2017. március 6. és 10. között zajlik a Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (Pénz7) Magyarországon. Intézetünk oktatási programjában a kétezres évek legelejétől intézetigazgatónk, Kiszl Péter kezdeményezésére kiemelten kezeli a pénzügyi és vállalkozói kultúra fejlesztését, kutatását. Informatikus könyvtáros alapképzésünk (BA) információ- és tudásmenedzsment, valamint könyvtártudomány mesterképzésünk (MA) üzleti információmenedzser specializációin hallgatóinknak lehetőségük nyílik vonatkozó ismereteik - korszerű tantervi alapokon történő - elmélyítésére és alkalmazására, szakmai gyakorlataik versenyszférában való teljesítésére, intenzív kapcsolattartásra és együttműködésre a vállalati szférával. Tanszéki kutatóműhelyünkben folyamatosan születnek üzleti információs témakörben szakdolgozatok, szakfolyóiratban megjelenő oktatói és hallgatói publikációk, további kiadványok. 2004-ben úttörő jelleggel nálunk jelent meg az Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak című, a témakört összefoglaló, máig mértékadó kötet Kiszl Péter tanár úr tollából.

A vállalkozói kompetencia kialakítása kurzusaink fontos eleme, legutóbbi kapcsolódó hírünk:
- Információs kisvállalkozások

A Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című előadássorozatban a könyvtáros szakma prominens képviselői osztják meg tapasztalataikat hallgatóinkkal:
Generációk találkozása: kérdések és válaszok napjaink könyvtárügyéről

A Pénz7-ről bővebben:
- A témahét magyar honlapja
European Money Week

2017. március 5., vasárnap

Barátné Hajdu Ágnes a Kossuth Rádióban

2017. március 3-án, a Kossuth Rádió Napközben című műsorában tanszékvezetőnk, Barátné Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke nyilatkozott a könyvtárak mai feladatairól és szerepeiről, a hazai és nemzetközi könyvtári trendekről.
A műsorban megszólalt egykori hallgatónk, Figula Anikó, a győri Széchenyi István Egyetem Minősített Könyvtár címmel frissen kitüntetett Egyetemi Könyvtárának igazgatója is.

A műsor meghallgatható a MédiaKlikk oldalán

2017. március 4., szombat

Ösztöndíj pályázat doktoranduszoknak!

Doktori programunk hallgatóinak figyelmébe ajánljuk, hogy az Irodalomtudományi Doktori Iskola pályázatot ír ki három félév futamidejű állami ösztöndíj elnyerésére. Pályázhatnak a doktoriskola költségtérítéses képzésben részt vevő másod- és harmadéves hallgatói a mellékelt pályázati adatlap kitöltésével, amelyben dokumentálják a doktoranduszként eddig végzett tevékenységüket.
A pályázat elektronikus benyújtásának határideje: 2017. március 14.

- A pályázatok elbírálásának szempontjai és feltételei az ITDI honlapján olvashatóak.
- Beküldendő pályázati adatlap

2017. február 28., kedd

António Lucas Soares előadásai intézetünkben

Az ERASMUS+ program keretében 2017. február 19 és 25 között intézetünkbe látogatott António Lucas Soares, a University of Porto Mérnöki Informatikai Tanszékének vezetője, az információtudományi mesteri  program igazgatója,  aki egyben az Európai iSchools szervezet végrehajtó bizottságának tagja is. A csereprogram részleteinek, újabb lehetőségeinek megbeszélése mellett két rendkívül érdekes tantermi előadást tartott Soares úr a hallgatóinknak. Collaborative knowledge representation című előadását az intézetünkben tanuló török hallgatók, míg Managers, artifacts and the social: balancing rigour and relevance in information management research című előadását az elsős BA hallgatók kísérték érdeklődéssel. A szakmai előadás mellett a magyar hallgatók képet kaphattak a vonzó portugál egyetemi lehetőségekről. A tanszékvezető úr azzal búcsúzott a csoporttól, hogy reméli, számos diákot üdvözölhet rövidesen a portói egyetemen a hallgatóság köréből.

- További fényképek

2017. február 26., vasárnap

Vendégünk volt Zsupán Edina

A Nyitott Napok 2017 tavaszi félévének első rendezvényére február 22-én került sor. Zsupán Edina, az MTA–OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoportja Fragmenta Codicum Műhelyének tudományos kutatója Évszázadokon átívelő filológia: Jankovich Miklós Curtius Rufus-kódexe című előadásában elmondta, hogy Jankovichot mindenekelőtt könyv- és műgyűjtőkényt tartja számon művelődéstörténetünk. Tevékenységének egyéb területei kevéssé ismertek, filológusi oldala pedig mindezidáig ismeretlen volt a kutatás számára. Az előadás Jankovichnak ez utóbbi minőségét mutatta be, és azt igyekezett igazolni, hogy a bibliofil-gyűjtői szerepet a filológusi mivolt az ő esetében mindvégig kiegészítette, sőt meg is határozta. Jankovich gyűjtői intencióit számos esetben filológusi-szövegkiadói céljai jelölték ki. Zsupán Edina mindezt Jankovich egy különösen értékes kódexe segítségével mutatta be. Az OSZK-ban őrzött Curtius Rufus-kódex (Cod. Lat. 161) egyik szövegének (Angelo Decembrio, Super conditionibus pacis …) ugyanis maga a gyűjtő készítette el az editio princepsét 1825-ben, amely azóta is a szóban forgó mű egyetlen nyomtatott kiadása. Jankovich Miklós filológusi felkészültségéről, a szövegekkel való konkrét céljairól az általa iniciált Sallustius-fordítás (1811/1812) bevezetője is sok mindet elárul, a benne foglalt elvek elméleti kiegészítést nyújtanak Jankovich filológiai vívmányaihoz.


További irodalom:
- Berlász Jenő, Jankovich Miklós könyvtári gyűjteményeinek kialakulása és sorsa, Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1970–1971, 109–173. [ link ]
- Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772–1846): Tanulmányok, szerk. Belitska-Scholtz Hedvig, Bp., Akadémiai, 1985 (Művészettörténeti Füzetek 17).
- Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei: Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2002. november 28 – 2003. február 16., szerk. Mikó Árpád, Bp., MNG – Pannon GSM, 2002 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2002/1).

További képek az eseményről galériánkban (A fotókat Németh Katalin és Bibor Máté készítette.)
- Eseménysorozatunk honlapja
- Beszámolók a korábbi előadásokról

2017. február 23., csütörtök

Csík Tibor intézetünk adjunktusa

Dr. Csík Tibor, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főkönyvtárosa, a Könyv és Nevelés című szakfolyóirat főszerkesztője 2017. február 1-jétől főállású egyetemi adjunktusként csatlakozott intézetünk oktatói közösségéhez.


Tanár úr kinevezéséhez szívből gratulálunk és munkájához további sikereket kívánunk!

2017. február 21., kedd

Nyitott Napok 10.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizedik délutánjára:

Kutatási lehetőségek egy Balaton-parti kisváros könyvtárában

(Fonyódi Kulturális Intézmények Könyvtára)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. március 1. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté - Fodor János
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

- Illusztráció: Zsámboki János Balaton-Fonyód ábrázolása Abraham Ortelius atlaszában, 1579.
Az eseménysorozat honlapja

2017. február 18., szombat

IFLA trendek – Lyoni Nyilatkozat – Stratégia

A Csongrád Megyei Könyvtáros Egyesület éves közgyűlésén a szegedi Somogyi-könyvtárban tartott előadást 2017. február 9-én Barátné Hajdu Ágnes a nemzetközi könyvtárügyi kérdések hazai vonatkozásairól IFLA trendek – Lyoni Nyilatkozat – Stratégia címmel.
A Csongrád Megyei Könyvtáros Egyesület a közgyűlésen választott új elnököt, Oros Sándor s titkárt, Dobosné Brezovszky Anikó személyében.2017. február 15., szerda

Nyitott Napok 9.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat kilencedik délutánjára:

Évszázadokon átívelő filológia: 
Jankovich Miklós Curtius Rufus-kódexe

(MTA-OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport 
Fragmenta Codicum Műhely)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. február 22. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*
- Illusztrációnk forrása:  Wikipédia/WikiMedia, Jankovich Miklós (1773–1846) portréja. 

2017. február 13., hétfő

Szakos Erasmus-tájékoztató

Kedves Hallgatók!
Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes és Bella Katalin, az intézet Erasmus koordinátora tájékoztatót tart az aktuális Erasmus-pályázatokról, a tárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalókról.


 A tájékoztató időpontja és helyszíne:
- 2017. február 16. csütörtök. 15.00 órakor, MÚK 6-8. mfszt. 6. tanterem

Addig is:
- honlapunkon ismerkedhet Erasmus partnereink választékával!